"Skrottid", Mai Van Phan, översättning Tobias Theander, Tranan - "Thời tái chế", Mai Văn Phấn, bản dịch của Tobias Theander, Nxb. Tranan - Bernur

"Skrottid", Mai Van Phan, översättning Tobias Theander, Tranan