image advertisement
image advertisement

 

По дорозі до пагоди (вірш). Май Ван Пхан. Наталья Барабанщикова переклала з росiйськоï на украïнську мову / Lên chùa (thơ). Mai văn Phấn. Natalya Barabanschikova dịch từ tiếng Nga sang tiếng U-crai-na

Май Ван Пхан – Mai văn Phấn

Наталья Барабанщикова переклала з росiйськоï на украïнську мову
Natalya Barabanschikova dịch từ tiếng Nga sang tiếng U-crai-na

 

 

 

Nhà thơ Natalya Barabanschikova

 

 Maivanphan.com: Nhà thơ Natalya Barabanschikova là nghệ sĩ đa tài. Chị là nhạc trưởng hợp xướng nổi tiếng, nhà soạn nhạc, đạo diễn sân khấu, nghệ sĩ biểu diễn, giám khảo các cuộc thi âm nhạc…, từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thơ, âm nhạc trong nước và quốc tế. Chị đã tổ chức thành công các buổi hòa nhạc tại Nga, Ukraine, Belarus, Moldova, Hy Lạp, Romania, Ba Lan, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Serbia, Áo…


Поэт Наталья Барабанщикова - мульти-талантливая художница. Она является известным хоровым дирижером, композитором, режиссером, артисткой, жюри музыкальных конкурсов. Она завоевала множество наград на внутренних и международных конкурсах поэзии и музыки. Наша художница успешно провела концерты в России, Украине, Белоруссии, Молдове, Греции, Румынии, Польше, Болгарии, Турции, Германии, Испании, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Австрии...

 

 

 По дорозі до пагоди

 

 

Коли піднявшись по крутому схилу,

Ми підходили до воріт пагоди,

У твоєму обличчі промайнув

образ бодхісатви Авалокітешвари:

 

В руках коричнева сумка,

Високий комір, широка довга спідниця, біле кільце,

Сяйво німба навколо

Під ясним небесним куполом.

 

Подумки падаю ниць,

спорожнілих тілом

Щиро звертаюся до мантре ...

... "Ом мані падме хум" *.

 

У придорожніх кущах

піднімається вітер,

І чується гарчання хижака,

тікає в лісову гущавину,

Ламає з тріском гілочки чагарнику.

 

_____________
(*) Тибетська мантра на санскриті, звернена до бодхисаттве Авалокитешвара.

 

 

 

 

 

 Nhà thơ Natalya Barabanschikova

 

 

 

 

 

Подстрочный перевод - Dịch nghĩa:

Светлана Глазунова - Svetlana Glazunova

Поэтический перевод - Dịch thơ:

Елизаветы Коздоба - Elizaveta Kozdoba

 

 

 

 

По дороге к пагоде

 

 

Когда поднявшись по крутому склону,

Мы подходили к воротам пагоды,

В твоём лице промелькнул

образ бодхисаттвы Авалокитешвары:

 

В руках коричневая сумка,

Высокий воротник, широкая длинная юбка, белое кольцо,

Сияние нимба вокруг

Под ясным небесным куполом.

 

Мысленно падаю ниц,

Опустевшим телом

Искренне обращаюсь к мантре…

... "Ом мани падме хум"*.

 

В придорожных кустах

поднимается ветер,

И слышится рычание хищника,

убегающего в лесную чащу,

Ломающего с треском веточки кустарника.

 

_____________

(*) Тибетская мантра на санскрите, обращенная к бодхисаттве Авалокитешвара.

 

 

 

 

 


Nhà thơ Natalya Barabanschikova

 

 

 

 

 

Lên chùa

 

 

Ngược dốc tới gần cổng chùa

Khuôn mặt em chợt hiện Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Mang chiếc túi màu nâu

Cổ cao, váy chùng, nhẫn trắng...

Vòng vòng hào quang

 

Trong vòm trời sáng láng

Tâm tưởng con xin sấp mình

 

Thân con rỗng không

Hạc khô chiếc mõ chân tâm trì chú...

... "Om Mani Padme Hum"(*)

 

Bụi gai bên đường nổi gió

Tiếng con mãnh thú chạy vào rừng sâu

Lắc rắc những cành cây gãy.

 

____________

(*) Câu thần chú bằng tiếng Phạn của Phật giáo Tây Tạng cầu Quán Thế Âm Bồ tát. 

M.V.P

 

 

 

 

 


 


 


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị