Хаалга нягт хаалттай байна, Хулсан шүүрний чимээ (Шүлэг). Mai Văn Phấn. Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Чойному Бич Лан

Mai Văn Phấn

Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Чойному Бич Лан

Translated from English into Mongolian by Choinomu Bich Lan

 

 

 

 

Хаалга нягт хаалттай байна

 

Гэсэн хэдий ч би тодорхой сонсдог

Усны чимээ

Ус зайлуулах хоолойноос зугтах

 

 

 

Хулсан шүүрний чимээ

 

Энэ бол хэрээний дуудлага гэж би бодсон

Тохиромжтой

Замын гадаргуутай ойрхон

 

 

 

 

Байгаль дэлхийн ер бусын гоо үзэсгэлэн 8

Монголын байгалийн гоо үзэсгэлэн

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị