image advertisement
image advertisement

 

Bài của Đỗ Lai Thúy và thơ Mai Văn Phấn trong sách Ngữ văn lớp 11, tập 2 - Bộ sách "Chân trời sáng tạo"

Bài của Đỗ Lai Thúy và thơ Mai Văn Phấn trong sách Ngữ văn lớp 11, tập 2 - Bộ sách "Chân trời sáng tạo"

 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên)

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan

Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Lê Hoa Tranh 

  

  

  

 

 

Mai Văn Phấn

 

 

GAI

Sớm

       Hái bông hoa hồng

Chiều

       Gai cào mộng mị.

Sẹo

       Lên xanh biếc thế

Gai

       Trong hồn đơm hoa.

(In trong Giọt nắng, Hội Văn nghệ Hải Phòng, 1992, tr. 36)

 

 

Hướng dẫn đọc

 

1. Xác định mối quan hệ giữa các hình ảnh trong bốn dòng thơ đầu. Chỉ ra ý nghĩa tượng trưng của hình ảnh “hoa hồng” và “gai”, “hái bông” và “gai cào”,

2. Phân tích sự chuyển đổi của các hình ảnh trong bốn dòng thơ cuối.

3. Sự trở lại của hình ảnh “hoa” ở cuối bài thơ có ý nghĩa gì?

4. Bài thơ gợi cho bạn suy nghĩ gì về bản chất của quá trình sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ: thành quả đạt được và cái giá phải trả có thể là gì?

   

 

 

 

.

 


 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị