Yağmurda Uyanmak - Waking Up in the Rain - Tỉnh dậy trong mưa - (şiir - thơ) - Mai Văn Phấn. Çev. Müesser Yeniay - dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Văn Phấn

İngilizceden Çeviren Müesser Yeniay - dịch từ tiếng Anh sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ


 


Nhà thơ Müesser Yeniay trong giờ hành thiền

 

 

 

Yağmurda Uyanmak

 

 

1.

 

 

Karanlık bir günde kapıyı açıyorum

Sis içeri giriyor nemiyle birlikte

 

Sobayı yakıyorum

Ceketimi ve atkımı kurutmak için

Pişmanlıklardan

 

Yutkunuyorum hâlâ senin öpücüğünü

Pencereye bakmak için kafamı çeviriyorum

Bir güvercin sundurma çatının üzerine konuyor

Mor kanatlara yapışıyor yağmur

 

Bahar rüzgârı her yerde

Damarların örümcek ağı kireçtaşı duvara hücum ediyor

 

Kanat çırpmaya gerek yok

Gerek yok uzaklara uçmaya

Güvercin ve ben

Uç veriyoruz yeşil tomurcuklara.

 

 

 

 

(Cover of poetry book " Seeds of Night and Day”)

 

 

 

 

Translated from Vietnamese by Lê Đình Nhất-Lang

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

 

 

 

 

Waking Up in the Rain

 

 

1.

 

 

I open the door on a dark day

The mist rushes in with its moisture

 

I stir up the furnace

To dry my coat and scarf             

Of regrets

 

Still swallowing your kiss

I turn my head to look through the window

A pigeon lands on the porch roof

Rain attaching to purple wings

 

Spring wind is everywhere

A cobweb of veins rushes across the lime wall

 

No need to flap wings

No need to fly away

The pigeon and I

Sprout into green buds.

 

(From poetry book " Seeds of Night and Day”)

 

 

 

 

 

Tỉnh dậy trong mưa

 

 

1.

 

 

Mở cửa trong ngày mù trời

Mưa bụi ùa vào ẩm ướt

 

Khơi lửa lò

Cho khô nhanh áo khăn

Nhung nhớ

 

Nuốt ngụm môi em

Đầu trần ngó qua cửa sổ

Con bồ câu đậu xuống mái hiên

Mưa giăng mắc bộ lông ánh tím

 

Ở đâu bây giờ cũng có gió xuân

Bức tường vôi vân vi máu chạy

 

Chẳng cần vỗ cánh

Chẳng cần bay đi

Con bồ câu và anh

Chồi lên thành lộc biếc.

 

M.V.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị