추수기 노래 (시 - thơ) - 마이 반 펀 (Mai Văn Phấn) - 번역 : 레당환(Lê Đăng Hoan) 한국어 번역가

마이 (Mai Văn Phấn)

번역 : 레당환(Lê Đăng Hoan) 한국어 번역가

 

 

Dịch giả Lê Đăng Hoan: Muốn có sự bình đẳng về dịch thuật văn học, cần kết  hợp lựa chọn từ cả hai bên Việt - Hàn

Dịch giả, TS. Lê Đăng Hoan

 

 

 

추수기 노래

 

빠르게 번져 새로 열린 황무지 앞에 어찔어찔해졌다

너는 홍수를 쏟아부어서

작은 정원이 있는 집에서 나를 휩쓸고 간다

 

마리가 넓은 우주 공간을 가로질러 끝없는 비행경로를 남긴다

 

나의 뿌리가 너의 눈을 넘어서 싱싱하게 본다

씨앗 하나하나가 젖은 땅의 온기를 뿌린다

숨결이 하늘을 달라지게 한다

우주는 구름을 만들 권리가 있다

 

밀짚 눈이 지난 추수기를 태워 버리고

네가 보는 사고방식과 수평선의 간격이 달라지고

땅은 아직 불타고 있는 것을 받아들인다

새로운 계절의 자신감, 짓밟고 지워버려

 

키스는 소리 없이 열을 발산하고, 땅을 파고들며

옛날의 신비가 가득한 지하수의 수맥에 부딪힌다

풀과 식물을 풍성하게 하기 위해

새벽이 섞인 비옥한 땅은 얼굴을 붉히며 솟아오른다

 

재생한 추수기들의 이삭이 물컹거리고

새싹 손바닥에 천둥소리가 울리다

싱싱한 충적토 돌림이 질흙 겹을 품에 안다

너는 몸을 구부리고 강물이 갑자기 밀려온다.

 

원천 : i24@daum.net

 

 

 

베트남 마이 반 펀(Mai Văn Phấn) 시인의 저작물 중 일부./ⓒ미래일보

베트남 마이 (Mai Văn Phấn) 시인의 저작물 일부./미래일보

 

 

 

마이 (Mai Văn Phấn) 시인은 1955 베트남 북부 홍강 삼각주 닌빈(Kim Son-Ninh Bin)에서 태어났다. 그는 1974년에 육군 보병부대에 입대해 1981 군대에서 제대하고 하노이 외국어 대학 언어학과 러시아 문화학과에 입학했다.

 

마이 시인은 1983년에 벨라루스( Belarus) 수도 민스크(Minsk) 있는 막심 고리키 사범대학교에서 연수했다.

 

그는 베트남에서 수많은 문학상을 받았다. 1994 Weekly Hanoi People ' 대회', 1995 Weekly Van Nghe ' 대회', 1991, 1993, 1994 연예인 문화 Nguyen Binh Khiem(하이퐁 ) '문학', 1995, 2010 권위 있는 '베트남작가협회' 수상, 2017 스웨덴 시카다 문학상, 2019 세르비아 과학 예술 아카데미 , 2020 몬테네그로 문학번역가협회의 문학상, 2019, 2020, 2021, 2022년에 러시아 연방 황금펜문학상을 4 수상했다.

 

마이 시인은 또한 2020 북마케도니아의 Aco Karamanov 수상, 2020 불가리아 국제 크리에이티브 회의 페스티벌 'Together in the XXI Century'에서 1, 2021 중앙아시아 작가 역사가 연합의 메달 Alisher Navoi, 2021 Sahitto(방글라데시) 국제 문학상 수상, 2021 신문 Kitob Dunyosi(우즈베키스탄) 수상, 2022 국제 슬라브 문학 포럼 '황금 기사 ' 수상, 2022 보아오 국제 시상(중국) 올해의 시집 수상(시집 'Улетел на рассвете'), 2022 아르메니아 공화국의 작가 윌리엄 사로얀(William Saroyan) 국제 공모전 '산속의 마음(My heart in the Mountains)'에서 수상했다.

 

마이 시인은 현재 하이퐁(Hai Phong) 시에서 거주하며 하이퐁작가협회 회원, 베트남작가협회 회원으로 활동하고 있으며, 저서로 시집 16권과 비평집 1권이 있다. 그의 작품은 40개국의 언어로 번역되어 출판되었다.

 

2010 ·아세안시인문학축전(Korea-ASEAN Literature Festival), 2019 서울국제작가축제(Seoul International Writers) 참가했다.

 

 

 

THE SONG OF HARVEST

 

Spreading quickly, overwhelming reclaimed virgin land

You drop one burst of wild flower after another

to whirl me up from the house with its small garden

 

The birds cut up immense space and leave lines of endless flight

 

My roots reach up to your verdant eyes

Every sprout sprays warmth to wet the bosom of earth

from the breathing that transforms the sky

from the empty sky that builds clouds up

 

The thatch eyes burn up the old crop

To change our vision and the vacant horizon

The earth accepts all burning cinders

The new season comes with self-confidence, grinding and wiping out all

The kiss is silent, radiating heat and boring into entrails of earth

touching underground veins swollen with old mysteries

The fertile earth fused with dawn offers up a face

with exuberant plants and trees in profusion

 

The seasons of resurrection are pregnant with ripe ears of paddy

The thunder bursts out in the palm seeds

The cycle of fresh alluvium embraces fibres of earth

You bow down and all of a sudden,the river rushes in.

 

(Translated by Nguyễn Tiến Văn. Edited by Susan Blanshard)

 BÀI HÁT MÙA MÀNGLan nhanh, choáng ngợp đất hoang vừa mở
Em đổ từng trận lũ dại cuồng
Cuốn xiết anh khỏi ngôi nhà có khu vườn bé nhỏ


Con chim cắt không gian rộng để lại đường bay bất tận


Cội rễ anh vươn mắt em nhìn tươi tốt
Từng đọt mầm phun hơi ấm lòng đất ướt
từ hơi thở làm bầu trời đổi khác
từ khoảng không được quyền kiến tạo đám mây


Mắt rạ rơm đốt thiêu mùa cũ
Đổi thay cách nhìn và khoảng trống chân trời
đất nhận cả những gì còn cháy dở
mùa mới về tự tin, nghiền nát và xóa hết 
Nụ hôn nín thinh, tỏa nhiệt, khoan vào lòng đất
chạm những mạch ngầm ứ căng huyền bí thuở xưa
Đất mỡ màu quyện rạng đông dâng lên khuôn mặt 
dâng lên cỏ cây phồn thực bời bời


Những mùa tái sinh trổ đòng chín rục 
Sấm nổ vang trong lòng tay mầm hạt
Vòng phù sa tươi ròng ấp ôm thớ́ đất
Em cúi xuống dòng sông ùa đến bất ngờ.

M.V.P

 

 

 

Cẩm nang du lịch Hàn Quốc từ A đến Z | VIETRAVEL - Vietravel

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị