U SNU NAZDRAVIMO - Mộng du песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković


U SNU NAZDRAVIMO

 

Za Bùi Ngọc Tấn

 

Sa tvojim osmehom

koji plaši kamenu površinu

Kristalno drhtanje u tvojim rukama

 

Ispijaš zov ptica

Pada truli otisak stopala svuda po kamenoj terasi

Tvoj pokrivač pokriva nemirne insekte života

Vi udišete jedno drugo

Na običnoj kiši

 

Flaša duboko tone urezana u grudi

Ti si srećan jer živiš kroz uklapanja

Dok ti oči ne izmene stvari

Pokrivač na belim poljima

 

Reči prave tlo trudnim

Kroz neobičnost

Uzimajući noćni zid

 

Ti si se zalagao ko zna kad

Neko u tvom snu korake snuje

 

Još jedna čaša

Još jedna...

 

 

 

 

Sleep-walking

 

(For the writer Bùi Ngọc Tấn)

 

You toast

With your smile that scars the stone surface

Crystal trembles in your hand

 

You drink up the birdcalls

Dropping rotten footprints all over the cold stony veranda

Your blanket covers restless insect lives

You breathe each other

In unusual rains

 

A bowl deeply sunken as carved by a breast

A caged boar’s juice to spurt on a wooden pig

You’re lucky to live through fits

As eyes of relatives amend your things

 

A blanket on white fields

Words make the soil pregnant

Through aberrations…

 

Grabbing the night wall

You have stood up who-knows-when

Someone pours into your sleepwalking steps

 

One more glass

One more…

(Trans. by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 

 

 

Mộng du

 

(Tặng nhà văn Bùi Ngọc Tấn)

 

Cụng ly

Cười hằn mặt đá

Pha lê run trên tay.

 

Cạn tiếng chim

Rơi dấu chân thối rữa ủ thềm đá lạnh

Lao xao gối chăn nỗi kiếp côn trùng

Thở nhau

Thở cơn mưa lạ.

 

Miệng chén hoằm sâu bầu vú khoét thủng

Men lợn chuồng phóng lên lợn gỗ

May mà sống qua cơn

Mắt người thân hàn gắn các đồ vật.

 

Chăn trên đồng trắng

Chữ nghĩa làm đất mang thai

Qua thác loạn...

 

Bấu vào mảng tường đêm

Đứng lên ai biết

Ai rót vào bước mộng du

 

Thêm ly nữa

Ly nữa...

 

M.V.P

 


Biography of  Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


  

Gallery Babka and Gallery of Naive Art in Kovacica

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị