КАМЕН У КОРИТУ РЕКЕ - Đá trong lòng suối (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 

 

 

 

Maivanphan.com: Dịch giả - TS. Milutin Đuričković (Cộng hòa Serbia) vừa gửi tôi chùm thơ do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của các nhà thơ, dịch giả Trần Nghi Hoàng, Frederick Turner, Lê Đình Nhất-Lang, Susan Blanshard để dịch sang tiếng Serbia*. Xin trân trọng cảm ơn Dịch giả - TS. Milutin Đuričković đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi! Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

Maivanphan.com: Translator - Dr. Milutin Đuričković (Republic of Serbia) has just sent me a bunch of poems selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by poets, translators Trần Nghi Hoàng, Frederick Turner, Nhat-Lang Le, Susan Blanshard to be translated into Serbian. I would like to give my respectful thanks to Translator - Dr. Milutin Đuričković for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems! Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 

 

 

 

 

КАМЕН У КОРИТУ РЕКЕ

 

 

Буди тих за воду која тече

Брзо, дубоко, бескрајно, ледено хладно преко камена.

 

Да ли постоји пролеће?

Венац од цвећа окачен на траг

Глас птица одјекује доле жуборећи

 

Сенке дрвећа дрхте на стени, хладовина или сунце

Како могу боје дивљег цвећа остати нетакнуте заувек?

Камен затвара своје очи мирно да дозволи да вода пређе преко њега.

 

Лангури(3) са пепљастим бутинама

Изазивају сенке дрвећа да се клате и порасту;

Нежно ромињање кише поремећених мува

Залазе у најдубље пукотине.

 

Облаци престају где облаци...

Миомирисни мирис зреле гуаве који пролази кроз шуму

Бодљикаво прасе разабрушује своје бодље, иде тихо.

 

Пре свега у овом тренутку

Остани на месту где се налазиш

 

_______
(3) Врста мајмуна

 


 

  

Tác phẩm của Milutin Đuričković

 

 

 

 

The Rock Inside Stream Bed

 

 

Be quiet for water flowing

Swift, deep, unending, icy cold over the rock.

 

Is there the Spring?

Festoon climbing the trail

Voice of birds resounding down gurgling

 

Shadows of trees tremble on the rock, shade or sun--

How can the colors of wildflowers could unscathed forever?

The stone closes its eyes in calm to let the water sweep across it.

 

Langurs with ashen thighs(2)

Cause the tree-shadows again to bob and rise;

Gentle drizzling rain disordered flies

Creeping into the deepest crevices.

 

Clouds stop where the clouds...

The fragrant odor of ripe guava creeps through the forest

A porcupine ruffles up its quills, goes still.

 

Above all in this moment

Let’s stay put at the spot where you are at

 

(Trans. by Trần Nghi Hoàng. Edited by Frederick Turner)

 

 

 

 

 

Tác phẩm của Milutin Đuričković

 

 

Đá trong lòng suối

 

 

Lặng yên cho nước chảy

Xối xả lâu lạnh toát mình đá

 

Mùa Xuân đấy sao? 

Dây hoa leo đường mòn

Tiếng chim dội xuống róc rách

 

Bóng cây xao động tảng đá lúc râm lúc nắng  

Sắc hoa dại kia sao bình yên mãi được

Đá nhắm mắt an nhiên nước cuốn

 

Mấy con voọc chà vá chân xám

Lại làm bóng cây dâng cao dập dềnh

Mưa bụi bay lung tung

Thấm ướt nơi sâu kín nhất

 

Mây dừng nơi mây

Mùi ổi chín thơm len lỏi trong rừng

Một con nhím xù lông bất động

 

Hơn hết lúc này

Ai hãy ở yên chỗ đó.

 

 

 


_________

(*) Tiếng Serbia (srpski jezik) là một ngôn ngữ trong nhóm gốc Slav, chủ yếu được nói ở Serbia, Bosna và Hercegovina, Montenegro và ở các cộng đồng Serbia khác. Tiếng Serbia chuẩn dựa vào phương ngữ Shtokavia, giống như tiếng Bosna hiện đại (trước đây gọi là tiếng Serbia-Croatia), có thể hiểu lẫn nhau và trước đây đã thống nhất dưới một ngôn ngữ thống nhất gọi là tiếng Serbia-Croatia. Ngôn ngữ này là một trong những ngôn ngữ chính thức (và thiểu số) của Serbia, Bosna và Hercegovina, Montenegro.

Nước Cộng hòa Serbia nằm ở trung tâm bán đảo Balkan, giáp với Hungary về phía bắc; Romania và Bulgaria về phía đông; Albania và Cộng hòa Macedonia về phía nam; và cuối cùng giáp với Montenegro, Croatia và Bosna và Hercegovina về phía tây. Đường biên giới hiện nay của Serbia được hình thành sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và nước này trở thành một bộ phận của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Khi Liên bang Nam Tư giải thể vào thập niên 1990, chỉ còn lại Montenegro ở lại với Serbia trong liên bang Serbia và Montenegro. Năm 2006, Montenegro tách khỏi liên bang và Serbia trở thành một quốc gia độc lập. (Nguồn: wikipedia.org)

 

 

  

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković (bên trái, ngoài cùng) cùng các đồng nghiệp Serbia
 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị