Булбул – Con chào mào (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković ấn hành đĩa CD

Булбул

 

 

Булбул са белим тачкама и црвеним шеширом

Пева на дугачком дрвету:

Тее-сова... сова... Тее-Воо...

 

Брзо сам нацртао кавез мисли

Бојао сам се да ће птица одлетети.

 

Таман кад сам завршио цртеж он је отишао,

Загрлио сам сунчев оквир, ветровит оквир

Док су зелене гране јуриле за њим.

 

Његовог нестанка без трага, помислио сам

Касније ће се Булбул вратити да покупи црве,

Зрело црвено воће,

Свака кап воде

Моја је чистоћа

 

Тее-сова... сова... Тее-Воо...

Птица не мора да лети назад поново

Чујем птичије певање сада, сасвим јасно.

 

 

 

 

 

The Bulbul

 

 

A bulbul with white spots and a red hat

Sings on the towering tree:

Tee-whit… whit… tee-woo...

 

Quickly I draw a cage of thought

Afraid the bird will fly away.

 

Just when I finished the drawing he took off,

I hugged the sunny frame, the windy frame;

As the green bough  chased after him.

 

Of his disappearance without a trace, I thought

Later the bulbul will be back to peck worms,

The ripe red fruit.

Every drop of water

Is my purity

 

Tee-whit… whit… tee-woo...

 

The bird needn’t fly back again--

I hear birdsong now, quite clearly.

 

(Trans. by Trần Nghi Hoàng & Frederick Turner)

 

 

 

 

 

Con chào mào

 

 

Con chào mào đốm trắng mũ đỏ

Hót trên cây cao chót vót

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ

Sợ chim bay đi

 

Vừa vẽ xong nó cất cánh

Tôi ôm khung nắng, khung gió

Nhành cây xanh hối hả đuổi theo

 

Trong vô tăm tích tôi nghĩ

Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu

Trái cây chín đỏ

Từng giọt nước

Thanh sạch của tôi

 

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Chẳng cần chim lại bay về

Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.

M.V.P

 

 

 


Milutin Đuričković tại Khoa Ngữ văn ở Belgrade

Biography of  Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


   

Bìa sách của Milutin Đuričković 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị