Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí văn học & văn hóa Suswan của Ấn Độ - Poetry of Mai Văn Phấn on literary and cultural magazine Suswan, India

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí văn học & văn hóa Suswan của Ấn Độ

Poetry of Mai Văn Phấn on literary and cultural magazine Suswan, India

 

 

 

 

Nhà thơ-TS. Biplab Majee

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-TS. Biplab Majee (Ấn Độ) vừa gửi tôi tạp chí văn học & văn hóa Suswan số RNI WBBEN 12793/25/1/2005/TC/44 (Ấn Độ), trong đó có đăng 5 bài thơ của tôi (Giai điệu xuân, Thu đến, Mùa xuân, Nơi cội nguồn thế giới, Con chào mào) do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb. Hội Nhà văn, 2015) để dịch sang tiếng Bengali. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-TS. Biplab Majee!

 

maivanphan.com: Poet-Dr. Biplab Majee (Indian) has just sent me the magazine Suswan, a literary and cultural magazine RNI WBBEN 12793/25/1/2005/TC/44 (India), published 5 my poems (Spring Tone, Autumn Came!, Spring, At the Root of the World, The Bulbul) selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) to be translated into Bengali. I would like to give my respectful thanks to Poet-Dr. Biplab Majee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị