Poem of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform (India), July 2020 - Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform (Ấn Độ), số tháng 7 năm 2020

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform, số tháng 7 năm 2020

Poem of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform, July 2020

 

 

 

 

 

 

Maivanphan.com: Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh (Ấn Độ) vừa gửi tôi tạp chí Platform, số tháng 7 năm 2020, trong đó có đăng bài thơ “Con chào mào” của tôi, do Nhà thơ Trần Nghi Hoàng và Nhà thơ Frederick Turner dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-TS Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh, Phó Giáo sư-TS. Sabita Chakraborty!

 

Poet-Dr. Mousumi Ghosh (Indian) has just sent me the magazine Platform, July 2020, published my poem “The Bulbul” in English version by Poet Trần Nghi Hoàng and Poet Frederick Turner. I would like to give my respectful thanks to Poet-Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Poet-Dr. Mousumi Ghosh, Associate Professor of Philosophy-Dr. Sabita Chakraborti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con chào mào

 

 

Con chào mào đốm trắng mũ đỏ

Hót trên cây cao chót vót

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ

Sợ chim bay đi

 

Vừa vẽ xong nó cất cánh

Tôi ôm khung nắng, khung gió

Nhành cây xanh hối hả đuổi theo

 

Trong vô tăm tích tôi nghĩ

Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu

Trái cây chín đỏ

Từng giọt nước

Thanh sạch của tôi

 

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Chẳng cần chim lại bay về

Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ. 

 

M.V.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị