Poems of Mai Văn Phấn are released in Bengal, India - Thơ Mai Văn Phấn phát hành tại Bengal, Ấn Độ

Thơ Mai Văn Phấn phát hành tại Bengal, Ấn Độ

Poems of Mai Văn Phấn are released in Bangal, India

 

 

Nhà thơ-Tiến sỹ Mousumi Ghosh

Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee

 

 

 

Maivanphan.com: Ngày 23/3/2018, tại Trụ sở “Hội nghị quốc tế các nhà tư tưởng & các nhà văn vì hòa bình” (ISISAR) ở Kolkata bang Tây Bengal Ấn Độ đã diễn ra buổi giới thiệu một số cuốn sách, trong đó có tập thơ “সত্যের সন্ধানে” (“Nơi kiếm tìm chân lý”) của tôi. Tập thơ do Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh dịch từ bản tiếng Anh của Giáo sư-Nhà thơ Pornpen Hantrakool (Thái Lan) sang tiếng Bengali (Ấn Độ). Nhà thơ Biplab Majee viết lời giới thiệu. Nxb. Underground Literature, Kolkata, 2018.

Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ - TS. Mousumi Ghosh, Nhà thơ Biplab Majee, Giáo sư - Nhà thơ Pornpen Hantrakool cùng các bạn Ấn Độ thân mến!

*

Yesterday, 23 March 2018, at the headquarter of ISISAR's International Thinkers' and Writers' Peace Meet in Kolkata, at the state of West Bengal, India, a ceremony was held for launching a number of books, one of which was my poetry book “সত্যের সন্ধানে” (“In Search of Truth”. My poetry book was translated by Poet-Dr. Mousumi Ghosh from the English version of Poet-Prof. Pornpen Hantrakool (Thailand) into Bengali language (India). Poet Biplab Majee wrote the preface for this book. The publisher of Underground Literature, Kolkata, 2018.

I would like to sincerely thank Poet-Dr. Mousumi Ghosh, Poet Biplab Majee, Poet- Prof. Pornpen Hantrakool and my dear friends from India!


 


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị