Poems of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform (India), June 2018 - Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform (Ấn Độ), số tháng 6 năm 2018

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform, số tháng 6 năm 2018

Poems of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform, June 2018

 

 

Maivanphan.com: Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh (Ấn Độ) vừa gửi tôi tạp chí Platform, số tháng 6 năm 2018, trong đó có đăng bài thơ của tôi "Accompanying the Guest Out of the Alley" (Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ) do bà chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) qua bản tiếng Anh của Dịch giả Nguyễn Tiến Văn và Nhà thơ Susan Blanshard. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-TS Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh, Phó Giáo sư-TS. Sabita Chakraborty!

Poet-Dr. Mousumi Ghosh (Indian) has just sent me the magazine Platform, June 2018, published my poem "Accompanying the Guest Out of the Alley" selected by herself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Translator Nguyễn Tiến Văn and Poet Susan Blanshard. I would like to give my respectful thanks to Poet-Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Poet-Dr. Mousumi Ghosh, Associate Professor of Philosophy-Dr. Sabita Chakraborti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ

 

 

Pha xong ấm trà

Quay ra

Ông khách không còn ở đó

Gọi điện thoại

Người nhà bảo ông mất đã bảy năm

Nhầm lẫn

 

Nhà mình

Mọi sự đảo lộn

Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ

Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?

Bộ ấm chén giả cổ ai cho?

 

Ghé sang hàng xóm

Thử hỏi mấy loại thực phẩm

Loại tăng giá

Loại còn giữ giá

 

Trong nhà

Trà vẫn nóng

Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi

 

Luồng tử khí cao chừng một mét sáu dựng đứng trước mặt

Chốc lại cúi gập.

M.V.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị