Gedichte auf Deutsch (VI) - Thơ tiếng Đức (VI). Mai Văn Phấn. Übersetzt von Julian Von D. Heydt – Dịch sang tiếng Đức

Mai Văn Phấn

Übersetzt von Julian Von D. Heydt – Dịch tiếng Đức

 

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Julian Von D. Heydt

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả người Đức Julian Von D. Heydt vừa gửi tôi qua một người bạn chùm thơ gồm 100 bài thơ “3 câu” do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang và Nhà thơ Susan Blanshard để dịch sang tiếng Đức. Đây thực sự là món quà quý giá và bất ngờ của Julian Von D. Heydt dành cho tôi! Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Julian Von D. Heydt đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ này! Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn yêu thơ lần lượt từng dịch phẩm trên website maivanphan.com. Từ hôm nay, tôi mở thêm mục Gedichte auf Deutsch - Thơ tiếng Đức để các bạn tiện theo dõi.

 

 

maivanphan.com: German Poet-Translator Julian Von D. Heydt has just sent me through a close friend a collection of 100 three-line poems selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le to be translated into German. This is truly a precious and surprising gift from Julian Von D. Heydt to me! I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Julian Von D. Heydt for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems! We will sequentially introduce to you the translated versions of my poems on website maivanphan.com. From today, I will open another section called Gedichte auf Deutsch - Thơ tiếng Đức (Poets in German) to provide easier access to you.

 

 

 

 

51.

Fallender Baum Schatten

 

Reifende Früchte

Fallen

Und lösen sich auf dem Grund auf

 

 

 

 

Falling Tree Shadow

 

Ripened fruits
Drop
And dissolve on the ground

 

 

 

 

Bóng cây đổ

 

Quả chín

Rụng

Tan trên mặt đất

 

 

 

 

52.

Im kalten Wetter

 

Bäume schrumpfen

Junge Frauen

Hängen in Hast ihre Vorhänge auf

 

 

 

 

In Colder Weather

 

Trees shrink
Young women
Drape themselves in a hurry

 

 

 

 

Trời trở lạnh

 

Cây lá co ro

Thiếu nữ

Vội khoác thêm khăn

 

 

 

 

53.

Eine Arkade von verflechteten Bäumen

 

Formt sich in eine Kathedrale

Ihre Blätter fallen

In die Hölle

 

 

 

 

An Arcade of Interlocking Trees

 

Forms a cathedral
Their leaves fall
Into hell

 

 

 

 

Vòm cây đan vào nhau

 

Dựng thánh đường

Lá rụng

Vào địa ngục

 

 

 

 

54.

Eine Spinne spinnt ihr Netz

 

Von einem grünen Persimmon

Zu

Einem überreifen

 

 

 

 

A Spider Spinning Its Web

 

From a green persimmon
To
An over-ripened one

 

 

 

 

Con nhện giăng tơ

 

Từ quả hồng xanh

Sang

Quả hồng chín nẫu

 

 

 

 

55.

Ein Mosquito

 

Verfolgt einen Obdachlosen die ganze Nacht

Ist es der gleiche

Oder ein anderer?

 

 

 

 

A Mosquito

 

Trails a beggar all night
Is it the same one
Or another

 

 

 

 

Muỗi

 

Suốt đêm bám theo người ăn mày

Vẫn con ấy

Hay con khác

 

 

 

 

56.

Sonnenuntergang

 

Ich gehe in den Garten

Um reife Tomaten

Aufzuheben

 

 

 

 

Sunset

 

I go into the garden
To pick up
Ripened tomatoes

 

 

 

 

Hoàng hôn

 

Ra vườn

Lượm

Cà chua chín

 

 

 

 

57.

Erdnüsse rösten am Abend

 

Als Erdnüsse sich in der Pfanne drehen

Plop

Erscheinen Sterne langsam am Himmel

 

 

 

 

Roasting Peanuts in the Evening

 

As the peanuts churning in the pan
Pop
Stars appear slowly in the sky

 

 

 

 

Rang lạc buổi tối

 

Lạc quay cuồng trong chảo

Nổ tí tách

Sao trời hiện dần

 

 

 

 

58.

Nacht beginnt

 

Am Sonnenuntergang

Spring eine Ratte

Über die Straße

 

 

 

 

Night Begins

 

At sunset
As a rat
Bursts across the road

 

 

 

 

Đêm bắt đầu

 

Lúc mặt trời lặn

Con chuột

Tạt ngang đường

 

 

 

 

59.

Auf den Mond warten

 

Als der Mond über die Wasseroberfläche steigt

Fühle Ich mich sicher

Einschlafen zu können für einige Zeit

 

 

 

 

Waiting for the Moon

 

As moon rises from the water surface
I feel assured
To fall asleep for a while

 

 

 

 

Đợi trăng

 

Trăng lên khỏi mặt nước

Tôi yên tâm

Ngủ thiếp một lúc

 

 

 

 

60.

Aufwachend bei Mitternacht

 

Ein Messer greifend

Verwirre Ich es mit einer Kerze

Die Flamme ist so scharf

 

 

 

 

Wakened at Midnight

 

Grabbing a knife
I confuse it with a candle
Its flame so sharp

 

 

 

 

Nửa đêm tỉnh dậy

 

Quờ phải con dao

Ngỡ cây nến

Ngọn lửa rất sắc

 

M.V.P

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Facebook của Nhà thơ-Dịch giả Julian Von D. Heydt

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị