Gedichte auf Deutsch (III) - Thơ tiếng Đức (III). Mai Văn Phấn. Übersetzt von Julian Von D. Heydt – Dịch sang tiếng Đức

Mai Văn Phấn

Übersetzt von Julian Von D. Heydt – Dịch tiếng Đức

 

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Julian Von D. Heydt

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả người Đức Julian Von D. Heydt vừa gửi tôi qua một người bạn chùm thơ gồm 100 bài thơ “3 câu” do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang và Nhà thơ Susan Blanshard để dịch sang tiếng Đức. Đây thực sự là món quà quý giá và bất ngờ của Julian Von D. Heydt dành cho tôi! Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Julian Von D. Heydt đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ này! Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn yêu thơ lần lượt từng dịch phẩm trên website maivanphan.com. Từ hôm nay, tôi mở thêm mục Gedichte auf Deutsch - Thơ tiếng Đức để các bạn tiện theo dõi.

 

 

maivanphan.com: German Poet-Translator Julian Von D. Heydt has just sent me through a close friend a collection of 100 three-line poems selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le to be translated into German. This is truly a precious and surprising gift from Julian Von D. Heydt to me! I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Julian Von D. Heydt for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems! We will sequentially introduce to you the translated versions of my poems on website maivanphan.com. From today, I will open another section called Gedichte auf Deutsch - Thơ tiếng Đức (Poets in German) to provide easier access to you.

 

 

 


21.

Eine Blume ist in den Brunnen gefallen

 

Einen Eimer fallen lassend

Muss ich das meiste Wasser raus schöpfen

Um eine Blume zu erreichen

 

 

 

 

A Flower Fallen into the Well

 

Dropping a bucket

I have to draw most of the water out

To reach the flower

 

 

 

 

Hoa rụng xuống giếng

 

Buông gàu

Múc gần cạn nước

Mới chạm bông hoa

 

 

 

 

22.

Ziel

 

Ein Blatt des Frühlings

Fällt

Direkt auf den Sommer

 

 

 

 

Target

 

A leaf of spring

Falls

Right on summer

 

 

 

 

Đích

 

Chiếc lá mùa xuân

Rơi

Trúng mùa hè

 

 

 

 

23.

Ende des Frühlings

 

Es ist so feucht

Als Ich das Kissen schüttele

Zieht der Frühling vorbei

 

 

 

 

End of Spring

 

It’s so moist

As I shake a cushion

Spring goes by

 

 

 

 

Cuối xuân

 

Ẩm

Rũ chiếc gối

Mùa qua

 

 

 

 

24.

Frühling geht

 

Ich kann nicht aufholen

Nur ein dünner

Strahl von Rauch verbleibt

 

 

 

 

Spring Leaving

 

I cannot catch up

Only a thin

Streak of smoke remains

 

 

 

 

Xuân đi

 

Tôi đuổi không kịp

Chỉ chạm

Làn khói mỏng

 

 

 

 

25.

Nacht zwischen den Jahreszeiten

 

Fast Morgen

Im tiefen Schlafe war mir nicht bewusst

Neben dem Sommer zu liegen

 

 

 

 

Night Between Seasons

 

Almost morning

In deep sleep I was not aware

Of lying next to summer

 

 

 

 

Đêm giao mùa

 

Gần sáng

Ngủ say không biết

Nằm cạnh mùa hè

 

 

 

 

26.

Heute Morgen

 

Ich vergesse eine Kalender Seite abzunehmen

Ein Topf mit Wasser

Dauert länger zu kochen

 

 

 

 

This Morning

 

I forget to peel off a calendar page

A pot of water

Takes longer to boil

 

 

 

 

Sáng nay

 

Quên bóc lịch

Đun nước

Lâu sôi

 

 

 

 

27.

Neuer Tag

 

Ich entnehme eine Kalender Seite

Und schreibe

Über die ganze andere Seite

 

 

 

 

New day

 

I peel a calendar page

And write

All over the other side

 

 

 

 

Ngày mới

 

Bóc tờ lịch

Ghi

Kín mặt sau

 

 

 

 

28.

Ich gehe in den Garten

 

Als ich das Unkraut rausziehe

Kommt das Morgengrauen

Früher

 

 

 

 

Going into the Garden

 

As I pull out weed

Dawn comes

Earlier

 

 

 

 

Ra vườn

 

Nhổ cỏ

Bình minh đến

Sớm hơn

 

 

 

 

29.

Nach meinem Bad

 

Der Himmel

Bewegt sich zu einer anderen Jahreszeit

Die Magnolia Bäume werden Älter

 

 

 

 

After My Bath

 

The sky

Moves to another season

The magnolia tree grows older

 

 

 

 

Tắm xong

 

Trời chuyển mùa

Cây mộc lan

Già đi

 

 

 

 

30.

Glück

 

Still, mit einem Mund voller Kaffee

Sehe Ich ein paar Spatzen

Kopulierend auf einem Longan Baum

 

 

 

 

Luck

 

Still with a mouthful of coffee

I see a pair of sparrows

Copulating in a longan tree

 

 

 

 

May mắn

 

Miệng ngậm café

Thấy chim sẻ

Giao phối trên cây nhãn

M.V.P

  
Tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Noell S. Oszvald (Hungary)


 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị