বাংলা ভাষায় কবিতা (I) | মাই ভ্যান ফ্যান | বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন কবি এবং প্রবন্ধকার বিপ্লব মাজি | Thơ tiếng Bengali (I). Mai Văn Phấn. Nhà thơ Biplab Majee dịch từ tiếng Anh sang tiếng Bengali

মাই ভ্যান ফ্যান - Mai Văn Phấn
লা ভাষায় অনুবাদ করেছেন  কবি এবং প্রবন্ধকার বিপ্লব মাজি

Nhà thơ Biplab Majee dịch từ tiếng Anh sang tiếng Bengali

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee (Ấn Độ) vừa gửi tôi chùm thơ, do ông chọn từ các tập thơ của tôi qua các bản tiếng Anh (của Trần Nghi Hoàng, Frederick Turner, Susan Blanshard, Lê Đình Nhất-Lang, Nguyễn Tiến Văn) để dịch sang tiếng Bengali(*). Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với Quý Bạn đọc chùm thơ này. Trong thời gian dịch thơ của tôi, một tin đau buồn đã đến với Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee: mẹ ông đã qua đời lúc 5 giờ sáng, ngày 10 tháng 9 năm 2015. Chúng tôi xin gửi tới Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin được cầu nguyện để linh hồn Cụ Bà sớm phiêu diêu Miền-Cực-Lạc.

 

maivanphan.com: Poet-Translator Biplab Majee (Indian) has just sent me a bunch of poems selected by himself from my books of poems in English versions (by Trần Nghi Hoàng, Frederick Turner, Susan Blanshard, Lê Đình Nhất-Lang, Nguyễn Tiến Văn) to be translated into Bengali. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Biplab Majee for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems. We'll by and by introduce to our dear readers this bunch of poems. While Poet-Translator Biplab Majee was translating my poems, a piece of sad news happened to him: His mother died at 5 a.m on September 10, 2015. We would like to send to Poet-Translator Biplab Majee and his family our deepest condolence. We would like to pray for her soul to fly to the place of bliss soon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ bút của Nhà thơ-Dịch giả Biplab Majee

Translated from Vietnamese by Trần Nghi Hoàng

Edited by Frederick Turner

 

 

 

 

Spring Tone

 

 

On the jagged rock

Your dripping body were in pain.

Wide open. Tenderly drop by drop

 

With passionate warmth

Drops of sunshine flow into you.

In a radiant tide, the season returns.

 

The bee cuts its flight

The wind go straight up

The tall tree rise up to my shadow

 

The dove is fully fledged.

In dewy night the insects awaken.

The straw-mushrooms open their eyes

And cover the young green.

 

 

 

 

Autumn Came!

 

 

That leaves falling

The ground will sunken down

Resounding the bell dispel the dark clouds

 

Sun will hot and dry

The north-east wind trembling small alley

new books aromatic the infantile breath

Sweet of sugarcane overflowing up to the top

 

The worms patience plaiting shiny streak ovum around the base of century-old tree

The young calf touching his soft tongue on the surface of grass

 

That leaf falls

Don’t know anybody be luckily come close to

Moments the fall is back.

 

 

 

 

Giai điệu xuân

 

 

Nhỏ trên đá sắc

Cơ thể em đau

Thánh thót mở toang từng giọt

 

Trong hơi ẩm nồng nàn

Hạt nắng chảy vào em

Mùa nước về rạng rỡ

 

Con ong rạch đường bay

Gió lên thẳng đứng

Cây cao vươn bóng anh

 

Chim bồ câu ra ràng

Sương đêm côn trùng tỉnh dậy

Lũ nấm rơm mở mắt

Trùm lên non nớt xanh

 

 

 

 

Thu đến

 

 

Chiếc lá kia rơi

Mặt đất sẽ trũng xuống

Vọng tiếng chuông xua mây đen

 

Nắng sẽ hanh hao

Heo may run ngõ nhỏ

Sách mới thơm hơi trẻ thơ

Mía ngọt trào lên ngọn

 

Những con sâu nhẫn nại tết vệt trứng óng ả quanh gốc cây già

Chú bê non chạm lưỡi mềm mặt cỏ

 

Chiếc lá ấy rơi

Biết có ai được may mắn đến gần

Thời khắc mùa thu về đích.

 

 

 

 

Biography of Biplab Majee

 

Biplab Majee was born on  30 May 1947. His first poem was published in Parichaya (When Poet Subhas Mukherjee was editorof this monthly Bengali magazine) in 1967. So far 10 books of poem, 16 books of prose and 5 books on translation, 5 books of Children have been published in Bengali and a book Love Poems and Others 2005 in English translation. At present special interest on Post Modernism. Was a delegate in 4th Afro-Asian Writers’ Conference held in New Delhi, 1970. Bacherlor of Science from the University of Calcutta in 1971. Got Teachers’ Training Diploma in Russian Language from Moscow State University in 1976-1977. Winner of Lenin Award from Moscow State University in 1977 and won an award for International Political Songs held in Moscow State University in 1977. Revisited Moscow in 1984 to participate in an International Russian Language Seminar for one and a half months. Edited and published Samay Sarani, a Literary and Cultural Magazine since 1981 to 2000. Edited Cine News, a Monthly bulletin of Midnapore Film Society more than 6 years and Pratibimba, an yearly magazine for more than 6 years. A columnist in local daily news paper Dainik Upatyaka.  Contributor of articles and poems in number of Journals and Magazines in West Bengal and Bangladesh. Director, PRAKASHANA, a publishing house since 1984. Consulting editor of Who’s Who of American Biographical Institute and Honorary Re search Board Advisor of American Biogrphical Institure, USA. Vice President of International Bengali Poetry Festical, Kolkata and Vice President of Haldia International Bengali Poetry Festical, Haldia, District Purba Midnapore, WB in 2005 and 2006. Director, Medinipur Institute of Literature and Science, Midnapore 721101. Editor, Chalachittra Barta (Monthly Cine News), Midnapore Film Society, Midnapore from 2002 to 2006.

 

 

 

 

Tiểu sử Biplab Majee

 

Biplab Majee sinh ngày 30 tháng 5 năm 1947. Bài thơ đầu tiên của ông được xuất bản ở Parichaya (Khi Nhà thơ Subhas Mukherjee đang là biên tập viên của Tạp chí xuất bản hàng tháng Bengan này) năm 1967. Tới nay, 10 tập thơ, 16 tập văn xuôi và 5 tập sách dịch, 5 tập sách thiếu nhi của ông đã được xuất bản bằng tiếng Bengan với một tập Thơ tình và những tập sách khác được dịch sang Anh ngữ. Hiện nay, ông quan tâm đặc biệt đến trào lưu hậu hiện đại. Ông là một đại biểu trong Hội nghị các nhà văn Á – Phi được tổ chức tại New Delhi năm 1970. Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học tại Trường đại học Calcutta năm 1971. Ông nhận được Bằng sư phạm tiếng Nga tại Trường đại học quốc gia Matxcơva năm 1976-1977. Ông đạt Giải thưởng Lê Nin tại Trường đại học quốc gia Matxcơva năm 1977 và giành được một giải thưởng về Các ca khúc chính trị quốc tế được tổ chức tại Trường đại học quốc gia Matxcơva năm 1977. Ông thăm lại Matxcơva năm 1984 để tham gia vào một cuộc hội thảo quốc tế về tiếng Nga trong một tháng rưỡi. Ông biên tập và xuất bản Samay Sarani, một Tạp chí Văn học và Văn hóa từ năm 1981 đến năm 2000. Ông làm công tác biên tập cho Báo điện ảnh, một nguyệt san của Hội điện ảnh Midnapore hơn 6 năm và Pratibimba, một tạp chí xuất bản hàng năm trong hơn 6 năm. Ông là người phụ trách chuyên mục trong tờ báo hàng ngày của địa phương là Dainik Upatyaka. Ông là người đóng góp các bài báo và bài thơ cho nhiều tập san và tạp chí ở Tây Bengan và Bangladesh. Ông là giám đốc của PRAKASHANA, một nhà xuất bản từ năm 1984. Ông là biên tập tư vấn cho Ai là Ai của Viện tiểu sử Hoa Kì và là cố vấn Ban nghiên cứu danh dự của Viện tiểu sử Hoa Kì, nước Mĩ. Ông là phó Chủ tịch Lễ hội thơ quốc tế Bengan, vùng Kolkata và là phó Chủ tịch Lễ hội thơ quốc tế Bengan, vùng Haldia, quận Purba Midnapore, Tây Bengan trong năm 2005 và 2006. Ông là giám đốc Viện Văn học và Khoa học Medinipur, Midnapore 721101. Ông là biên tập viên của Chalachittra Barta (nguyệt san Điện ảnh) của Hội điện ảnh Midnapore tại Midnapore từ năm 2002 đến năm 2006. (Phạm Văn Bình dịch từ Anh ngữ)

 

 

________

(*) Tiếng Bengal là nhánh phía đông của các ngôn ngữ Ấn-Arya. Nó hiện đang được sử dụng tại miền đông của Nam Á như Bengal, ngày nay bao gồm Bangladesh, bang Tây Bengal của Ấn Độ, và nhiều phần của các bang Tripura và Assam ở Ấn Độ. Với gần tổng cộng 230 triệu người nói, tiếng Bengal xếp thứ bảy thế giới. Tương tự các ngôn ngữ Ấn-Arya Đông khác, tiếng Bengal phát triển dựa trên các phương ngữ Ấn-Arya Trung của tiểu lục địa Ấn Độ. Hai ngôn ngữ nói sớm nhất được ghi nhận tại đây là Magadhi Prakrit và Pali, về sau tiến hóa thành Jain Prakrit hay Ardhamagadhi ở đầu thiên niên kỷ thứ nhất. Trong lịch sử, tiếng Bengal chịu ảnh hưởng nặng từ Pali và Prakrit. Ngoài ra, nó ngày một bị ảnh hương bởi tiếng Sanskrit trong giai đoạn Bengal Trung đại và giai đoạn Bengal phục hưng. Ngày nay, tiếng Bengal - cũng như tiếng Oriya và tiếng Assam - đều có một cơ số từ vựng Pali/Sanskrit lớn. (Nguồn: wikipedia.org)

 

 

 

 

 


Nhà thơ Biplab Majee (trái) cùng Nhà thơ A'zam Obidov (Uzbekistan) tại Hạ Long, 2012.


 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị