image advertisement
image advertisement

 

ไร้ความหมาย ไร้วิญญาณ - Meaningless and Soulless - Vô nghĩa vô hồn (poem - thơ) - พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล - Pornpen Hantrakool

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล - Pornpen Hantrakool
Bản Việt ngữ: Phụ Đặng & Nguyễn Thị Thùy Linh


 
Nhà thơ, dịch giả, giáo sư Pornpen Hantrakoolmaivanphan.vn: ไร้ความหมาย ไร้วิญญาณ/ Meaningless and Soulless/ Vô nghĩa vô hồn là bài thơ thứ 3 được dịch giả, nhà thơ, giáo sư Pornpen Hantrakool (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล) sáng tác khi dịch tác phẩm của tôi sang Thái ngữ và Anh ngữ. Trên Facebook, Bà viết: Bài thơ diễn giải từ một bài thơ của Mai Văn Phấn – “Tôi”. Xin trân trọng cảm ơn Thi sỹ Pornpen Hantrakool, cảm ơn anh Phụ Đặng và cháu Nguyễn Thị Thùy Linh đã dịch bài thơ sang Việt ngữ! MVP


 

ไร้ความหมาย ไร้วิญญาณ

 

บนฟ้าไร้เมฆา
บนหน้าไร้ปรานี

 

ฟ้าเวิ้งนภางค์ว้างกว้างไพศาล
แต่ไร้ผืนแผ่นนภาเพื่อเมฆี

 

หน้านวลใยเนื้อหนังดั้งปากอีกคิ้วตา
แต่ดำมืดจิตโหดเกรียมเหี้ยมสิ้นดี

 

ฟ้าเวิ้งนภางค์ว้างกว้างไพศาล
แต่ไร้ผืนแผ่นนภาเพื่อชีวิน

 

หน้านวลใยเนื้อหนังดั้งปากอีกคิ้วตา

แต่ไร้สัจหลอกลวงปวงผิดศีล

 

โอ้...ฟ้ากว้างว่างความหมาย
โอ้...หน้านวลใยไร้วิญญาณ

 

 

 

 

Meaningless and Soulless

 

There is no cloud on the sky
There is no mercy on the face

 

The great boundless sky
Has no place for a cloud

 

The aglow face with flesh, skin, nose, mouth, eyes, and eyebrows
Is murky with a merciless heart

 

The great boundless sky
Has no place for a life

 

The aglow face with flesh, skin, nose, mouth, eyes, and eyebrows
Has no faith in truth but all in deception

 

Oh...The great bounless sky holds emptiness, no meaning!
Oh...The aglow face is hollow, no soul!

 

 

P. Hantrakool - . ฮั่นตระกูล
Interpreted poem from a poem by Mai Văn Phấn - Tôi
คำประพันธ์แปลความ จากบทกวีของมายวันเฟิ้น - ฉัน

 

(Nguồn: facebook của Giáo sư Pornpen Hantrakool)

Bản dịch của Phụ Đặng:

 
Vô nghĩa và vô hồnChẳng có đám mây nào trên trời 
Chẳng có tình thương nào trên nét mặt

Bầu trời bao la thật tuyệt 
Không có chỗ cho một đám mây

 

Khuôn mặt rạng rỡ với làn da, mũi, miệng, mắtvà đôi lông mày  
 tăm tối với trái tim tàn nhẫn 

Bầu trời bao la thật tuyệt 
Không có 
nơi cho cuộc sống này

Khuôn mặt rạng rỡ với làn da, mũi, miệng, mắtvà đôi lông mày

Không có niềm tin vào sự thật, tất cả đều lừa dối

Ôi... Bầu trời trống rỗng vô biên, không còn ý nghĩa!
Ôi!.. Khuôn mặt rạng rỡ rỗng không, chẳng có tâm hồn P. Hantrakool- Bài thơ diễn giải từ một bài thơ của Mai Văn Phấn – “Tôi
Bản dịch của Nguyễn Thị Thùy Linh:


 

 

Vô nghĩa vô hồn

 

 

Bầu trời kia vắng ngắt chẳng gợn mây

Khuôn mặt kia không đọng niềm trắc ẩn

 

Bầu trời ấy bao la, tuyệt diệu

Sao bụi mây chẳng có chỗ dung thân

 

Những khuôn mặt sáng rỡ với da thịt muôn phần

Cùng da, mũi, miệng, mắt và lông mày

Vẫn tối tăm trong trái  tim tàn nhẫn

 

Bầu trời ấy bao la, tuyệt diệu

Chẳng có nơi cho cuộc sống này

 

Khuôn mặt tươi tắn đủ đầy da, mũi, miệng, mắt và lông mày

Đâu có đủ niềm tin vào sự thật trong muôn vàn giả dối

 

Ôi…Bầu trời rộng lớn mãi nắm giữ một khoảng không vô nghĩa!

Ôi…Khuôn mặt đẹp tươi vẫn trống rỗng, vô hồn!


P. Hantrakool- Bài thơ diễn giải từ một bài thơ của Mai Văn Phấn – “Tôi

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị