Chùm thơ mùa xuân - A series of poems in Spring - Huang Zhiqiu

Huang Zhiqiu (Trung Quốc)

Mai Nguyễn dịch từ tiếng Anh

 

 

 

Chùm thơ mùa xuân

(Gửi Mai Văn Phấn)

 

 

1

 

Sấm sét mùa xuân dồn dập mở toang,

Trong khoảng khắc mọi điều thay đổi

Ai cản ngăn được thanh xuân huy hoàng?

Trên cây cũ trổ tầng lá mới!

 

2

 

Bao nhiêu tháng năm đã về với bạn,

Và trăm năm bao mùa thu đã tàn!

Quý ông hào hoa thiền định muốn hỏi,

Thế giới có chăng quay ngược thời gian?

 

3

 

Mây trên nước và cá bơi trên trời,

Chú bé mải mê đuổi theo ngọn gió

Tìm hương thơm ở khắp mọi nơi,

Những khóm địa lan mùa này đương nụ.

 

4

 

Đừng vun gió xuân, đừng trồng dưa,

Vun khói và mây khi mặt trời lặn.

Đột nhiên mòng biển từ tán cây thưa

Bay vào phòng lan uống trà với bạn?

 

(Lâm Quang Tuyền dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh)

 

 

 

Huang Zhiqiu là nhà thơ đương đại Trung Quốc. Sinh năm 1956, gốc Quảng Đông, từng sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Quảng Châu và các thành phố khác. Ông đã xuất bản "Những bài thơ chọn lọc" (1999), "Những bài tiểu luận được chọn lọc" (2003) của Nhà xuất bản Nhà văn, "Những bài thơ được chọn lọc của Huang Zhiqiu" (1999, Nhà xuất bản Mỹ thuật Lĩnh Nam, Nhà xuất bản bức tranh Thiên Tân Yangliuqing, v.v.). Ngoài ra, ông còn viết những vở nhạc kịch, từng đoạt giải thưởng quốc gia cao nhất. Bài hát "Chuyện dọc sông Dương Tử" của ông được biểu diễn tại Đại lễ đường nhân dân (Bắc Kinh).

 

 

 

Huang Zhiqiu

 

 

A series of poems in Spring

(To Mai Văn Phấn)

 

 

1

 

With a sound of spring thunder, chaos opened,

Everything is arranged in an instant.

Who can stop the glorious spring?

Old trees give birth to new leaves!

 

2

 

When did the years stay for you,

How many autumns have passed in a hundred years!

Meditation wants to ask the gentleman of flowers,

Can the world go back in time?

 

3

 

Clouds swim on the water and fish swim in the sky,

Chasing the wind is just a boy!

Looking for fragrance everywhere,

Still the tip of the cymbidium buds.

 

4

 

Don't plant spring breeze, don't plant melons,

Planting smoke and clouds as the sun sets.

At the end of the trees,suddenly I saw the gulls rise,

Flying into the orchid room for tea?

 

(Translated by Lam)

 

 

 

Huang Zhiqiu is a contemporary Chinese Poet. Born in 1956, A Native of Guangdong, has lived in Beijing, Shanghai, Hubei, Fujian, Guangzhou and other cities. He has published Selected Poems (1999), Selected Essays (2003) by Writers Publishing House, Huang Zhiqiu Selected Poems(1999, Lingnan Fine Arts Publishing HouseTianjin Yangliuqing Painting Publishing House etc). He also wrote musical plays that won top national awards, The song "Stories along the Yangtze River" was performed at the Great Hall of the People (Beijing).

 

 

 

Guangdong Nature travel-What are the good places to recommend for  Guangdong-www.trip.com

Natural beauty in Guangdong

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị