Máu thẫm đỏ - Das Blut Besonders Rot - The blood especially red - Elvira Kujović - Vũ Việt Hùng dịch từ bản tiếng Anh

Elvira Kujović
Vũ Việt Hùng dịch từ bản tiếng Anh

 

 

 

Nhà thơ - Dịch giả Elvira Kujović

 

 

Maivanphan.com: Nhà thơ người Đức gốc Serbia Elvira Kujović vừa gửi tôi bài thơ "Máu thẫm đỏ" bằng tiếng Đức và tiếng Anh “Das Blut Besonders Rot”, “The blood especially red”. Nhà thơ đã viết bài thơ này khi hoàn thành bản dịch trường ca “Thời tái chế - Era of Junk” của tôi từ tiếng Anh sang tiếng Đức, với tiêu đề “Ära des Mülls”. Bài thơ đã được nhà thơ Shurouk Hamood dịch sang tiếng Ả Rập.

Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ – Dịch giả Elvira Kujović đã dành thời gian và tâm huyết cho tập trường ca của tôi! 

Máu thẫm đỏ

Tặng Mai Văn Phấn

 

 

Những thập kỷ chiến tranh

Mọi người đã hiểu sai.

Dòng máu không chảy

Chỉ trong mạch máu của họ

Nhưng máu chảy qua những thân cây

Thấm trong chiếc lá bé nhỏ nhất

Chảy qua những ngọn cỏ

Những cánh đồng

Qua ký ức của họ

Trở thành di sản

Dòng máu người Việt

Nhuộm sắc đỏ

Màu của tự do nghĩa là

Cái chết

Những cái chết có nghĩa lý gì

Nếu không tạo nên khởi đầu mới.
Das Blut Besonders Rot

Für Mai Văn Phấn

 

Jahrzehnte des Krieges

haben die Menschen gezeichnet.

Das Blut fließt nicht nur durch ihre Venen

sondern durch Baumstämme

bis hin in die kleinsten Blätter

Durch Grashalme und Reisfelder

Durch ihr Gedächtnis

Es wurde zu ihrem Vermächtnis

Das Blut der vietnamesischen Menschen

Ist ganz besonders Rot.

Die Farbe der Freiheit bedeutete ihren Tod

Aber was ist Tod

Wenn nicht ein neuer Anfang

 

 

 

 

The blood especially red

For Mai Văn Phấn

 

Decades of war

Had stigmatized the people.

The blood doesn`t flow

Only through their veins

But through the tree trunks

Into the smallest leaves

It flows through the blades of grass

And rice fields

Through their memory

It became their legacy

The blood of  Vietnamese people

Is especially red

The colour of freedom meant

Their death

But what is death

If not a new beginning.

 

 

 

الدم تحديدآ أحمر

لمي فان فان

 

عقود من الحرب

كانت قد وصمت الناس.

لا تجري الدماء

فقط في عروقهم

بل في جذوع الأشجار تسري

نحو أصغر الأوراق

تجري عبر أوراق العشب

وحقول الأرز

عبر ذاكرتها

صارت إرثآ لهم

دماء الفيتناميين تحديدآ

حمراء

لون الحرية يعني موتهم

لكن ما الموت

إن لم يكن بداية جديدة.

النص للشاعرة إلفيرا كويوفيتش

ترجمة:شروق حمود

 

 

 

Tiểu sử Elvira Kujović

 

Elvira Kujovic là nhà thơ song ngữ và là dịch giả. Chị sinh năm 1961 ở Serbia, sinh sống tại CHLB Đức từ năm 1992. Chị đã xuất bản tám tập thơ và một tiểu thuyết. Cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Đức “Ein Gedicht schreit auf aus meiner Brust” (tạm dịch: Bài thơ sinh ra từ lồng ngực tôi) được xuất bản tại Berlin năm 2016. Cuốn sách thứ hai bằng tiếng Serbia mang tên “Ljubav i Strah” (tạm dịch: Tình yêu và Nỗi sợ) được xuất bản tại Belgrade vào năm 2017. Bản dịch tiếng Ý của tác phẩm “L’Amore e la Paura” (tạm dịch: Tình yêu và nỗi sợ không thể tách rời) được xuất bản tại Ý năm 2018. Tác phẩm “The Last Coffee” (tạm dịch: Ly cà phê cuối cùng) được xuất bản năm 2018 tại Mỹ, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tác phẩm “My Eyes are Swimming” (tạm dịch: Đôi mắt tôi đang bơi) được xuất bản bằng tiếng Việt tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2019. Tác phẩm “Two strings” (tạm dịch: Hai sợi dây) phiên bản song ngữ Anh – Trung được xuất bản tại Đài Loan và Mexico vào năm 2019. Tác phẩm “Black Silk Veil” (tạm dịch: Tấm khăn phủ lụa đen) được xuất bản tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2019 bằng ba thứ tiếng (Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức). Tác phẩm tiếng Anh “Poems” (tạm dịch: Những vần thơ) được xuất bản năm 2019 tại Hà Lan. Tác phẩm tiếng Macedonia “Hunger” (tạm dịch: Cơn đói) được xuất bản năm 2019 tại Macedonia. Tiểu thuyết “Celeste’s Tears” (tạm dịch: Những giọt nước mắt của Thiên đường) được xuất bản tại Đức năm 2018. Tác phẩm của chị được xuất bản trong 9 ngôn ngữ quốc tế. Thơ của chị được dịch ra 15 thứ tiếng và được đăng trong nhiều tuyển tập văn học nổi tiếng thế giới. Chị nhận được ba giải thưởng quốc tế, một ở Ý và hai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thơ của chị được đăng tải hàng tháng trên nhiều tạp chí văn học ở nhiều quốc gia. Chị chủ yếu sáng tác thơ về bình luận xã hội.

 

 

 

 

 

Biografie von Elvira Kujović

 

 

Elvira Kujović ist zweisprachige Dichterin und Übersetzerin. Sie wurde 1961 in Serbien geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sie hat 8 Gedichtsammlungen und einen Roman veröffentlicht. Das erste Buch in deutscher Sprache »Ein Gedicht reitet auf meiner Brust« erschien 2016 in Berlin. Das zweite Buch in serbischer Sprache mit dem Titel „Ljubav i Strah“ erschien 2017 in Belgrad. Die Übersetzung in italienischer Sprache “L`Amore e la Paura” in Italien 2018. “The Last Coffee” wurde 2018 in den USA, Taiwan und der Türkei veröffentlicht. „Meine Augen schwimmen“ wurde im April 2019 in vietnamesischer Sprache in Hanoi veröffentlicht. “Two strings” zweisprachige Version in Englisch und Chinesisch wurde in Taiwan und in Mexiko im Jahr 2019 veröffentlicht. “Black Silk Veil” wurde 2019 in Istanbul, in drei Sprachen (Englisch, Türkisch, Deutsch veröffentlicht. “Poems” in Englisch, 2019 Niederlande "Der Hunger" in Mazedonisch, Mazedonien 2019 Der Roman „Celestes Tränen“ wurde zusammen mit dem deutschen Autor Ari Tur geschrieben und 2018 in Deutschland veröffentlicht. Ihre Bücher sind in 9 Sprachen übersetzt worden. Ihre Gedichte sind in 15 Sprachen übersetzt und in verschiedenen bedeutenden Weltanthologien veröffentlicht worden. Sie erhielt drei internationale Auszeichnungen in Italien und der Türkei. Ihre Gedichte werden monatlich in zahlreichen Literaturzeitschriften in verschiedenen Ländern veröffentlicht. Sie schreibt meist sozialkritische Gedichte.

 

 

 

 

 

Biography of Elvira Kujović

 

 

Elvira Kujović is a bilingual poet and translator. She was born in Serbia in 1961 and she is living in Germany since 1992. She has published eight collections of poems and one novel. The first book in German "Ein Gedicht schreit auf aus meiner Brust" was published in Berlin in 2016. The second book in Serbian called "Ljubav i Strah" was published in Belgrade in 2017. The Italian translation “L`Amore e la Paura” in Italy 2018. “The Last Coffee” was released in 2018 in the United States, Taiwan and Turkey. "My Eyes are Swimming" was published in the Vietnamese language in Hanoi in April 2019. "Two strings" bilingual version in English and Chinese was released in Taiwan and Mexico in 2019. “Black Silk Veil” was published in Istanbul in 2019, in three languages (English, Turkish, German). “Poems” in English, 2019 Netherland "Hunger" in Macedonian, Macedonia 2019 The novel "Celeste's Tears", published in Germany in 2018. Her books have been translated into 9 languages. Her poems have been translated into 15 languages and published in various major world anthologies. She received three international awards, one in Italy and two Turkey. Her poems will be published monthly in numerous literary magazines in different countries. She mostly writes socially critical poems.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị