mảng sáng! (thơ) - Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

 

 

Nhà thơ – Họa sĩ Vương Ngọc Minh

 

 

 

mảng sáng!

 

.. tặng mai văn phấn.

 

 

đầu hôm tôi đọc trường

ca "thời tái chế." của

thi sĩ mai văn phấn

tới chương III (chữ khổ

 

to) "giấc mơ sân khấu trống vắng. có tiếng nói vọng ra từ cánh gà. mỗi khán giả dựa vào kinh nghiệm bản thân để đoán biết nội dung vở diễn. đây là một cuộc họp, đợt chỉnh huấn, buổi hội thảo, phổ biến nghị quyết, phân công nhiện vụ, một vụ ăn chia, cuộc đấu tố, ngày đọc quyết định, nói chuyện thời sự, cuộc thanh trừng, chào đón đại biểu cấp trên, ca trực cấp cứu, cuộc bỏ phiếu kín...

vẫn cơn mơ ấy. sân khấu tiếp tục trống vắng. âm thanh tiếp tục vọng từ hai bên cánh gà, nghe không rõ. loa đài rất kém. bên dưới khán giả vẫn im lặng."

 

xét thấy hay là tốt

hơn tôi và bóng nên

tách ra. tôi một phương

bóng một phương, hay tốt

 

hơn nữa, tôi và bóng

không nên đi chung đường

hoài. không phải vì không

có chi trên đời này

 

chắc chắn chỉ vì do

xét thấy, hay là tốt

hơn bóng nên tự xét

lấy, tôi và bóng ở

 

cách xa ra có tốt

hơn không thôi. không phải

vì không có chi trên

đời này chắc chắn đâu

 

(vẫn cơn mơ ấy. sân khấu tiếp tục trống vắng. âm thanh tiếp tục vọng từ hai bên cánh gà, nghe không rõ. loa đài rất kém. bên dưới khán giả vẫn im lặng.)

 

hay tốt hơn tôi và

bóng tự xét lấy có

nên đi chung đường hoài

không? cũng đà ngót ngét

 

sáu mươi năm hơn rồi

vậy nên xét thấy, hay

là tốt hơn, đâu cần

phải dính nhau lâu thế

 

chuyện dẫu có chia cắt

đấu đá ra sao thì

cũng chính nơi nội tình

bản thân tôi biết. rồi

 

rốt cuộc cũng chẳng để

lại chút mảy may âm

hưởng nào trên bóng, đừng

có nói là sẽ có

 

chút âm vọng vang trên

đời. vậy nên xét thấy

hay là tốt hơn thôi

đừng nghĩ vẩn vơ tới

 

chuyện chia cắt đấu đá

giữa bóng và tôi. có

được không ỉ!

 

V.N.M

 

 

 

Tác phẩm của Vương Ngọc Minh

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị