नव्या वर्षाचा दिवस - माई व्हॅन फॉन - भरत यादव यांजकडून अनुवादीत / New Year’s Day - Translated by Bharat Yadav / Ngày đầu năm – Mai Văn Phấn - Bharat Yadav dịch sang tiếng Marathi

माईव्हॅनफॉन - Mai Văn Phấn

भरतयादवयांजकडूनअनुवादीत

Translated into Marathi by Bharat Yadav*

Bharat Yadav dịch sang tiếng Marathi**

 

 

 

 

Nhà thơ – dịch giả Bharat Yadav

 

 

 

नव्या वर्षाचा दिवस

 

रस्त्यावरुन

उचलून घेतो

एक वाळलेली गवताची काडी

आणि वाटतं की,

मी जणू स्पर्श केला आहे

सरत्या वर्षाच्या

शेपटीला

 

 

 

 

 

New Year’s Day

 

On the road

Picking a dried blade of grass

I touch the old year’s tail

 

 

 

 

 

Ngày đầu năm

 

Trên đường

Ngắt cọng cỏ khô

Chạm phải đuôi năm cũ

 

 

 _______________

* Bharat Yadav là Nhà báo, Nhà thơ và Dịch giả.

He is a Journalist, a Poet and also Translater.


** Tiếng Marathi là một ngôn ngữ Ấn-Arya, chủ yếu được người Marathi ở Maharashtra sử dụng. Đây là ngôn ngữ chính thức của Maharashtra và Goa, hai bang miền Tây Ấn Độ. Với 73 triệu người nói vào thời điểm 2007, tiếng Marathi là ngôn ngữ có số người bản ngữ nhiều thứ 19 trên thế giới. Tiếng Marathi là ngôn ngữ đông người nói thứ 4, sau tiếng Hindi, tiếng Bengal và tiếng Telugu ở Ấn Độ. Tiếng Marathi có nền văn học viết vào loại cổ nhất trong các ngôn ngữ Ấn-Arya hiện đại, với lịch sử bắt đầu từ khoảng năm 900. Hai dạng chính của ngôn ngữ này là tiếng Marathi chuẩn và phương ngữ Varhadi.

(Theo Wikipedia)

 

 Lord Khandoba Temple at Jejuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị