नव्या वर्षातली पहिली सकाळ - माई व्हॅन फॉन - भरत यादव यांजकडून अनुवादीत / First Morning of New Year's - Translated by Bharat Yadav / Sáng mồng một – Mai Văn Phấn - Bharat Yadav dịch sang tiếng Marathi

माईव्हॅनफॉन - Mai Văn Phấn

भरतयादवयांजकडूनअनुवादीत

Translated into Marathi by Bharat Yadav*

Bharat Yadav dịch sang tiếng Marathi**

 

 

 

 

 

Nhà thơ – dịch giả Bharat Yadav


 

 

नव्या वर्षातली पहिली सकाळ

 

अचानक मिळतो

एका मुलाचा

मोजा मला

मऊशार

एखाद्या पिकलेल्या

फळासारखा

 

 

 

 

 

 

First Morning of New Year

 

I find a child’s sock

Soft

As a ripened fruit

 

 

 

 

 

Sáng mồng một

 

Nhặt được chiếc tất trẻ con

Mềm

Như trái chín 

 

 

_______________

* Bharat Yadav là Nhà báo, Nhà thơ và Dịch giả / He is a Journalist, a Poet and also Translater.


** Tiếng Marathi là một ngôn ngữ Ấn-Arya, chủ yếu được người Marathi ở Maharashtra sử dụng. Đây là ngôn ngữ chính thức của Maharashtra và Goa, hai bang miền Tây Ấn Độ. Với 73 triệu người nói vào thời điểm 2007, tiếng Marathi là ngôn ngữ có số người bản ngữ nhiều thứ 19 trên thế giới. Tiếng Marathi là ngôn ngữ đông người nói thứ 4, sau tiếng Hindi, tiếng Bengal và tiếng Telugu ở Ấn Độ. Tiếng Marathi có nền văn học viết vào loại cổ nhất trong các ngôn ngữ Ấn-Arya hiện đại, với lịch sử bắt đầu từ khoảng năm 900. Hai dạng chính của ngôn ngữ này là tiếng Marathi chuẩn và phương ngữ Varhadi.

(Theo Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

Historical fort in Solapur, the homeland of the poet Bharat Yadav

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị