एका सोफ्याची निवड - माई व्हॅन फॉन - भरत यादव यांजकडून अनुवादीत / Choosing a Sofa - Translated by Bharat Yadav / Chọn chiếc đôn – Mai Văn Phấn - Bharat Yadav dịch sang tiếng Marathi

माईव्हॅनफॉन - Mai Văn Phấn

भरतयादवयांजकडूनअनुवादीत

Translated into Marathi by Bharat Yadav*

Bharat Yadav dịch sang tiếng Marathi**

 

 

 

 

 

Nhà thơ – dịch giả Bharat Yadav

 

 

 

 

 

एका सोफ्याची निवड

 

ठेवण्याकरिता

र्होदोनद्रोणाची फुलं

ऐन मध्यात

वसंताच्या

 

 

 

 

 

Choosing a Sofa

 

To place a vase of rhododendron

In the middle

Of spring

 

 

 

 

 

Chọn chiếc đôn

 

Kê chậu đỗ quyên

Vào chính giữa

Mùa xuân


 

 

 _______________

* Bharat Yadav là Nhà báo, Nhà thơ và Dịch giả. He is a Journalist, a Poet and also Translater.


** Tiếng Marathi là một ngôn ngữ Ấn-Arya, chủ yếu được người Marathi ở Maharashtra sử dụng. Đây là ngôn ngữ chính thức của Maharashtra và Goa, hai bang miền Tây Ấn Độ. Với 73 triệu người nói vào thời điểm 2007, tiếng Marathi là ngôn ngữ có số người bản ngữ nhiều thứ 19 trên thế giới. Tiếng Marathi là ngôn ngữ đông người nói thứ 4, sau tiếng Hindi, tiếng Bengal và tiếng Telugu ở Ấn Độ. Tiếng Marathi có nền văn học viết vào loại cổ nhất trong các ngôn ngữ Ấn-Arya hiện đại, với lịch sử bắt đầu từ khoảng năm 900. Hai dạng chính của ngôn ngữ này là tiếng Marathi chuẩn và phương ngữ Varhadi.

(Theo Wikipedia)


 

 

 

 

 

 

A temple of lord Parsavnath in Solapur, the homeland of the poet Bharat Yadav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị