Poeme în limba română (III) – Thơ tiếng Rumani (III) - Mai Văn Phấn. Traducere din limba engleză: Simona Toma - Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani

Autor - Tác giả: Mai Văn Phấn

Traducere - Dịch giả tiếng Rumani: Simona Toma

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (Rumani) vừa gửi tôi chùm thơ 3 câu thứ 2, do bà chọn từ tập thơ "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang để dịch sang tiếng Rumani. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi!

 

maivanphan.com: Poet-Translator Simona Toma (Romania) has just sent me a 2th bunch of 3-line poems selected by herself from my poetry book "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le to be translated into Romanian. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Simona Toma for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems!

 

 

 

 

Oare nu-i momentul

 

Mulți oameni

Așteaptă venirea nopții

Oare de ce-mi fac griji

 

 

 

 

Ploaie de noapte

 

Nelăsând copacii să se zvânte

Lumina soarelui din dimineața acesta

Este și ea udă

 

 

 

 

Apartament

 

O pasăre îți fâlfâie aripile

Patru sau cinci vecini

Deschid ușile să privească

 

 

 

 

Citind o carte

 

Tulburat deodată

Mă uit

La un drum în noapte

 

 

 

 

Nemișcat ca un copil

 

Stau pe veranda mea

Așteptând luna

Să-mi taie felia cea mai mare

 

 

 

 


Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang


 

 


Nhà thơ-Biên tập viên Susan Blanshard

Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le

Edited by Susan Blanshard

 

 

 


New Sun

 

A pigeon flies
Leading the way
For a large cloud

 

 

 

 

Humid Day

 

A photo blurs with moisture
I see my relatives
From another world

 

 

 

 

Missing You

 

Moonlight
Falling on my body
Is heavy too

 

 

 

 

Hearing Something Drop in the Night

 

I wake up
The mountain’s shadow
Falls near my doorsteps

 
 

Keep
Burying each other
Into the ground

 
Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma

 Nắng mới

 

Con bồ câu

Bay dẫn đường

Đám mây lớn

 

 

 

 

Ngày nồm

 

Tấm ảnh mờ hơi nước

Thấy người thân

Từ thế giới khác

 

 

 

 

Nhớ em

 

Ánh trăng

Đổ lên người

Cũng nặng

 

 

 

 

Nghe tiếng rơi trong đêm

 

Tỉnh dậy

Bóng núi

Đổ gần bậu cửa
Cây và bóng cây

 

Vùi nhau

Xuống

Đất


M.V.P

 

 

 


 

 

 Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (bên phải, ngoài cùng) cùng các họa sỹ Rumani

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị