Din casa noastră – Từ nhà mình (poezie - thơ). Mai Văn Phấn. Traducere din limba engleză: Simona Toma - Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani

Mai Văn Phấn
Traducere din limba engleză: Simona Toma
Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani: Simona Toma

 


  

Nhà thơ Simona Toma (bên trái) cùng các nhà thơ Müesser Yeniay (Thổ Nhĩ Kỳ)

Maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (Rumani) vừa gửi tôi bài thơ "Từ nhà mình" do chị chọn từ tập thơ "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang và Nhà thơ Susan Blanshard để dịch sang tiếng Rumani. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi!

 

 

Poet-Translator Simona Toma (Romania) has just sent me a poem "Notes Taken at the Great Wall" selected by herself from my poetry book "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le & Poet Susan Blanshard to be translated into Romanian. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Simona Toma for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems! 

Din casa noastră

 

 

Aduni lucrurile în anotimpurile lor

Un buchet de flori de grapefruit pentru toamnă

prune pentru primăvară

 

Noi suntem pulsul aerului, abis adînc, pieptul pământului

Ne alegem locurile calde ca să ne așezăm mobile

Locurile neînghesuite ca să ne punem mesele și scaunele

 

Ne lăsăm grijile la masa de cină

cu bețișoarele culegem legumele din câmpul de-afară

peștele mușcă momeala din oala noastră de lut

 

Iubim urmele pașilor de lângă miriștea de orez

fântâni adânci, pârâuri și fluvii, iazuri și bălți

 

Nu sta în cameră prea mult

du-te în camp, la malul râului

unde frunzele cresc verzi și peștele se furișează

 

Mușcă dintr-un ananas proaspăt sau o portocală dulce

și lasă zeama să cadă pe pământul brun. 

 From Our Home

 

 

You gather things according to their seasons

a bunch of grapefruit flowers for autumn

plums for spring

 

We are the pulse of air, deep abyss, breasts of soil

we choose warm places to set our furniture

uncluttered places to put our tables and chairs

 

We drop our worries at the dinner table

with chopsticks we pick vegetables from the field afar

the fish bites on the bait inside our clay pot

 

We love the footprints near the rice stubble

deep wells, streams and rivers, ponds and puddles

 

Don't sit in the room too long

go out into the field, out to the river bank

where leaves grow green and fish wriggle

 

Bite on fresh pineapple or sweet orange

and let juice drop on brown soil.

 

(Trans. by Nhat-Lang Le. Edited by Susan Blanshard)

 Từ nhà mình

 

 

Em gom mùa nào thức ấy

chùm hoa bưởi mùa thu

trái mận mùa xuân

 

Mình là mạch khí, vực sâu, ngực đất

chọn nơi ấm áp kê giường tủ

nơi thoáng đãng đặt bàn ghế 

 

Cùng cố ý, vô tình đi lại

buông âu lo ngồi vào bàn ăn

gắp cọng rau từ cánh đồng xa tít

con cá cắn câu trong niêu đất kho nhừ 

 

Thương lắm dấu chân gốc rạ

giếng sâu, sông ngòi, ao chuôm

 

Đừng ngồi trong phòng lâu quá

ra cánh đồng, ra bờ sông

nơi rau xanh, cá quẫy

 

Cắn miếng dứa thơm, múi cam ngọt

từng giọt rớt xuống đất nâu.


 Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (bên phải, ngoài cùng) cùng các họa sỹ Rumani


BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị