ZAMKNIĘTE OCZY (wiersz). Mai Văn Phấn. Przetłumaczył z angielskiego na polski Krzysztof Rębowski

Mai Văn Phấn

Przetłumaczył z angielskiego na polski Krzysztof Rębowski

Translated from English into Polish by Krzysztof Rębowski

Krzysztof Rębowski dịch từ tiếng Anh sang tiếng Ba Lan

 

 

 

Poeta Krzysztof Rębowski

 

 

 

ZAMKNIĘTE OCZY

 

Przy zamkniętych oczach świat wydaje się nieskażony. Otaczające czyste przestrzenie rozszerzają się i tworzą kraty. Widzimy siebie w dzieciństwie trzymających jasną świecę w kościele. Blask świec wypełnia oczodoły, wypełnia puste nieruchome szczeliny pośród tajemniczej zieleni. Z zamkniętymi oczami las przypomina ogród. Pędy rattanu, paprocie i dzikie trawy przybierają kształt ogromnych prastarych drzew. Liście igieł tworzą duży baldachim. Pszczoła ziemna, jeżozwierz, wiewiórka i byk mają podobne kształty… I przez długi czas stałem w bezruchu z zamkniętymi oczami. Chociaż moje przeczucie mnie ostrzegało, szukali wskazówki, podsycali wiatr, przestraszyli się… Z zamkniętymi oczami widzimy ludzi i wszystko w sprawiedliwości i w jasnym świetle. Długopisy i książki, łóżka i szuflady, noże i deski do krojenia oraz stary rower były tej samej wielkości. Każdy ludzki narząd otwiera się wieloma dziwnymi oczami, podczas gdy wchłonięty jad jest trwale zapieczętowany bez możliwości ucieczki. Z zamkniętymi oczami nie jesteś tak zajęty jak ja z otwartymi oczami. Ale twoja cisza wydaje dziwnie brzmiące dźwięki, mówiąc mi, że twoja miłość przeniknęła drzewa, ulice i domy, ogrody, pola, rzeki i źródła… Od teraz nie musimy wątpić, dopóki na zawsze nie zamkniemy oczu.  

 

 

 

CLOSED EYES

 

With closed eyes the world appears unpolluted. The surrounding pure spaces are spreading and latticed. We see ourselves in childhood holding a bright candle in the church. The candlelight is filling eye-sockets, filling the hollow immobile gaps amidst secret verdant foliage. With closed eyes the forest resembles a garden. The rattan stems, the ferns and wild grasses take the shape of huge ancient trees. The needle leaves form a large canopy. The earth bee, the porcupine, the squirrel, and the bull are similar shapes… And I stayed motionless for a long time with my eyes closed. Even though my premonition had warned me, they were looking for a clue, fanning the wind, taking fright… With closed eyes we can see people and all things in justice and in a clear light. Pens and books, beds and drawers, knives and chopping boards, and the old bike were of the same size. Each human organ opens up with multiple strange eyes, while the venoms absorbed are permanently sealed up with no way of escape. With closed eyes you are not so busy as when I am with open eyes. But your silence makes queer resounding sounds, telling me that your love has penetrated the trees, the streets and houses, the gardens, the fields, and the rivers and springs… From now on we need not doubt anything until we close our eyes forever.

 

(Translated from Vietnamese into English by Nguyễn Tiến Văn. Edited by Susan Blanshard)

 

 

 

KRZYSZTOF RĘBOWSKI

 

Krzysztof Rębowski – poeta, dziennikarz, animator kultury. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiut poetycki w 1995 roku w czasopiśmie „Cogito” oraz w II programie Polskiego Radia w audycji Ludwika Janiona „Czas na debiut”. Współautor „Antologii poezji Cogito”, Agencja Wydawnicza Aga-Press, Warszawa 1997, „ Antologii poezji – 10 razy rok”, Agencja Wydawnicza Aga-Press, Warszawa 2004, „Antologii współczesnych sztuk słowiańskich – Między Ochrydą a Bugiem”, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2011, Międzynarodowej Antologii Poezji „Garavi Sokak”, Inbija 2011 (Serbia), „Antologii – Miłość według twórców słowiańskich”, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2012, 24 jubileuszowej, „Międzynarodowej Antologii Poezji”, Inbija 2013 (Serbia), „Antologii poezji – Łódź tkanina z wadami”, Łódź 2015, „Antologia poezji o wielu twarzach” Krosno 2017, „Antologia poetów polskich” Warszawa 2017. Autor tomików poetyckich: „Wiersze”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2004, „Dokumentacje”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2005, „W okowach herezji Jana Saudka”, Wydawnictwo E-Bookowo, Będzin 2012 (e – book), „Malarstwo – poezja” (wspólnie z Marzeną Sroczyńską – Gudajczyk), Zduńska Wola 2013, „Dokąd zmierzam… Skąd przychodzę”, Towarzystwo Społeczne Tilia, Wodziczna 2013. Publikacje m. in. w „Tygodniku Kępińskim”, „Cogito”, „Pro Formie”, „Nadwisłoczu”, „Pro Art”, „W kręgu literatury”, „Kwartalniku”, „Robb Maggazin”, „Akancie”, oraz na serbskim portalu literackim „Tvoracz Grada”, jak również na portalu „Poezja – Poezija” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiersze i proza tłumaczone na język serbski i bułgarski przez poetkę i tłumaczkę Olgę Lalić – Krowicką, litewski (Dovile Rzeźniczak), ukraiński i rosyjski (Katerina Suhovieienko) oraz angielski (Christina Chrzanowski). Laureat Konkursu Poetyckiego – „Przydrożny Kwiat” (Kępno 2003, 2004), Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. św. Jana z Dukli (2011), II miejsca w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim w Bułgarii, Melnik 2011, Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza – Namysłów 2014, 2015, 2016, 50 – Jubileuszowego Konkursu Twórczości Artystycznej ATA – Namysłów 2016, oraz wielu innych nagród i wyróżnień na konkursach literackich. Uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Poezji w ramach Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016.

 

 

 

MAI VĂN PHẤN

 

Wietnamski poeta Mai Văn Phấn urodził się w 1955 roku w Ninh Bình, w delcie Rzeki Czerwonej w Wietnamie Północnym. Obecnie mieszka i pisze wiersze w mieście Hải Phòng. Jest laureatem wielu wietnamskich i międzynarodowych nagród literackich, m.in. Nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Wietnamskich w 2010 r., Nagrody Literackiej Szwecji Cikada w 2017 r., Nagrody Serbskiej Akademii Nauk i Sztuki w 2019 r. oraz Nagrody Literackiej Stowarzyszenia Literackiego Translators of Montenegro w 2020 r., Dwukrotnie zdobył Literacką Nagrodę Złotego Pióra Federacji Rosyjskiej, 2019 (za książkę poetycką „Два крыла / Two Wings”) i 2020, Nagrodę Aco Karamanov of North Macedonia w 2020 r., I nagrodę w Międzynarodowym Spotkaniu Twórczym oraz Festiwal „Razem w XXI wieku” w Bułgarii 2020, Medal Alisher Navoi Związku Pisarzy i Historyków Azji Środkowej w 2021, Laureat Międzynarodowej Nagrody Literackiej Sahitto (Bangladesz) 2021. Opublikował 16 książek poetyckich i 1 książkę „Krytyka – eseje” w Wietnamie. Jego 27 tomów poetyckich zostało opublikowanych i wydanych za granicą oraz w sieci dystrybucji książek Amazona. Wiersze Mai Văn Phấn zostały przetłumaczone na 36 języków.

 

 

 

Poland beautiful places

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị