Silence (5) - Tĩnh lặng (5). Mai Văn Phấn. Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya - chú giải. Phạm Minh Đăng dịch sang tiếng Việt

Silence (5) by Mai Văn Phấn

Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

 

 
TS. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

 

Silence

 

 

5.

 

An egg

Warm under

Its brooding mother’s

Wings

 

I sleep soundly in the mountain air

Tree shades

Water that pounds rice

Deer footsteps

 

Lying inside the eggshell

I gradually take the form of ants

Fowl and poultry

 

Like so many animals

I grow up on

Dreams of early sunlight

Of rains

Of stars falling

Down to earth

 

Shaking off the shell of light

I open my eyes and stand up.


(Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 

Explication:

 

The poet is by nature a person who not only loves all things both great and small, he can be identified with the most tiny and trifle things or organisms on earth. The poet undergoes the pangs of birth in the egg

 

According to Buddhism there are four forms of birth. There is birth from eggs. There is the birth from the womb. There is the birth from moisture. Besides there is the birth by transformation

 

Here is a poem where a being dwells on its process of birth in an egg. It is born in an egg warm under its brooding mother’s wings The sensuous ness of the imagery is time and again. We the readers also feel the warmth of the brooding mothers wings that we enjoyed while preserved in the placenta. It was in the placenta that we slept soundly despite the fact that there might be biting cold in the mountain air. The speaker of the poem a person in an egg tells us how it sleeps soundly in her brooding mothers wings in the mountain air in tree shades. The eyes are closed in sleep. And despite that it is aware of the mountain air and the shade of a tree. It hears the water that pounds rice and the footsteps of the deer. This excites our extra sensory perception

 

Lying  inside an eggshell it gradually takes the shape of an ant or of a fowl or of a poultry impelled by its tanha or thirst for life. Why are we born? We are born because we have the thirst for life.

 

Like so many animals

I grow up

Dreams of early sunlight 

Of rains

Of stars falling

Down to earth

 

Impelled by these dreams or thirst for life the individual being takes shape and is born breaking the shell of light. In other words according to the experience of the poet as long as we do not have any desire our individuality is not pronounced and we live in a shell of light. And once we are born whether a man an ant or a fowl we are destined to experience light and darkness. Our sweetest songs are then with some pain is fraught. 

Silence (1)
Silence (2)
Silence (3)
Silence (4)

 

 

 

 

 


Miền Tây Bengal, Ấn Độ


 

 

 

Tĩnh lặng (5) của Mai Văn Phấn

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya chú giải
Phạm Minh Đăng dịch sang tiếng Việt


 

 

 

Tĩnh lặng

 

 

5.

 

Quả trứng

Ấp trong đôi cánh

Của mẹ

 

Tôi ngủ say trong khí núi

Bóng cây

Nước giã gạo

Tiếng chân hươu nai

 

Nằm trong vỏ trứng

Tôi dần thành hình kiến

Hình chim chóc, gia cầm

 

Như bao muông thú

Tôi lớn bằng giấc mơ

Của ánh bình minh

Của cơn mưa

Bầy sao sa

Trái đất

 

Rũ lớp vỏ ánh sáng

Tôi mở mắt đứng lên.

 

 

Chú giải:

 

Một cách tự nhiên, nhà thơ là kẻ không chỉ phải lòng mọi điều lớn nhỏ trên đời, người thơ có thể đặt mình tương liên với những vật li ti, hạng dưới hoặc các sinh vật trên trái đất. Nhà thơ trải nghiệm những cơn đau sinh nở từ trong trứng.

 

Theo Phật giáo, có bốn thể của sự sinh. Có sự sinh từ trứng (noãn sinh). Có sự sinh từ bào thai (thai sinh). Có sự sinh từ nơi ẩm thấp (thấp sinh). Bên cạnh đó là sự sinh nhờ chuyển hóa (hóa sinh).

 

Trong bài thơ này, một sinh thể đang trú tại quá trình sinh thành trong một quả trứng. Sinh thể này nằm trong quả trứng ấm áp dưới đôi cánh ấp của mẹ. Sự gợi cảm của hình ảnh này là thời gian và tái lặp. Người đọc chúng ta cũng cảm nhận được sự ấm áp của đôi cánh mẹ ấp nở mà ta đã hân hưởng khi được bảo bọc an toàn trong tử cung của mẹ. Nơi đó ta ngủ yên lành cho dù có thể lạnh thấu khí núi ngoài kia. Kẻ nói trong bài thơ là người trong trứng, kể ta nghe sinh thể này ngủ yên bình thế nào dưới đôi cánh ấp của mẹ trong khí núi, dưới bóng cây. Đôi mắt khép trong giấc ngủ dù cho sinh thể này nhận thức được khí núi và bóng cây. Sinh thể nghe thấy tiếng nước giã gạo và tiếng chân hươu nai. Điều này kích hoạt tri giác ngoại giới của ta.

 

Nằm trong vỏ trứng, sinh thể dần thành hình, một con kiến hay một loài gia cầm hoặc chim chóc theo lòng ái và nỗi khát sống. Tại sao ta được sinh ra? Ta ra đời vì ta có lòng khát sống.

 

Như bao muông thú

Tôi lớn bằng giấc mơ

Của ánh bình minh

Của cơn mưa

Bầy sao sa

Trái đất

 

Bị hối thúc bởi những cơn mơ này hay nỗi khát sống, cá thể thành hình và tách vỏ ánh sáng để sinh ra. Nói khác đi, theo cách trải nghiệm của nhà thơ, nếu chúng ta không có ham muốn, thân ta không được gọi tên và ta sống trong vỏ bọc của ánh sáng. Rồi khi ta sinh dù là người là kiến là gia cầm, ta được chọn để trải nghiệm ánh sáng và bóng tối. Những bài ca ngọt ngào nhất của ta rồi sẽ đi cùng những cơn đau tràn đầy.Tĩnh lặng (1)
Tĩnh lặng (2)
Tĩnh lặng (3)

Tĩnh lặng (4) 
Biography of Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 

 

 

 

Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

 

 
Từ phải 
qua: NT. Phan Thị Thanh Nhàn, TS. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, TS. 
Mousumi Ghosh (Ấn độ)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Đại bàng” - Nghệ thuật truyền thống vùng tây bắc Ấn Độ


Biography of Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 

 

 

 

Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

 

 


Từ phải 
qua: Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), MVP

 


“Đại bàng” - Nghệ thuật truyền thống vùng tây bắc Ấn Độ


Biography of Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 

 

 

 

Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

 

 


Từ phải 
qua: Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), MVP

 


“Đại bàng” - Nghệ thuật truyền thống vùng tây bắc Ấn Độ


Biography of Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 

 

 

 

Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

 

 


Từ phải 
qua: Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), MVP

BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị