Silence (12) - Tĩnh lặng (12). Mai Văn Phấn. Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya - chú giải. Phạm Minh Đăng dịch sang tiếng Việt

Silence (12) by Mai Văn Phấn
Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
Translated into Vietnamese by Phạm Minh Đăng
  

 
Ts. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya 
Silence

 


12.

 

A spider web is spun

Between two ends of thunder

Within a bullet’s echo

An electric hammer’s thud

A train’s screeching jolt

The sound of an asteroid falling on earth

 

A shiny thread is stretched out

In countless fleeting

Disappearing sounds

 

Only the spider turns back

And spins more threads.

 

(Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 

Explication

 

Thunder is a very complex event. Sometimes the water particles borne by clouds turn into ice particles and they bump into each other. They cause huge amount of electricity that creates a channel through the air to touch the ground and then the electricity returns along the same channel. In the meantime the air expands because of heat. With the waning of the electricity the air seeks to recoup its former state of equilibrium and there is tremendous sonic vibration that can be heard even 15 kilometers away in rural areas. This might be an experience of meditation in the Vajrayana or Tantra. According to Tantra when the coiled energy (or Chi?) travels through the susumna nadi or the central channel ranging from perineum upwards and touches certain chakras there is light. The poet becomes electrified. The susumna nadi is the channel along the vertebra through which the electricity travels and there is a convulsion of the whole being. Anahata chakra or heart chakra is charged  thereby and there is the thunder within. Commonly sound is generated through friction But according to zen there could be clap with one hand. This is the Word. In the beginning there was the Word and God said Let there be light and there was light. The Word here is an inarticulate sound. It is the thunder that Moses decoded. Thunder comes as a crack But sometimes there is rumbling and brontide. This also lingers for a few seconds. Within the space of a few seconds a spider weaves a web. Spider is the mother of the art of weaving.

 

May be our lives are in fact comprises of few seconds. It has as short a span as a bullet’s echo or of a train’s screeching jolt. It has as short a span as that of a thud of an electric hammer. But those few seconds might  seem to us to be very long. And in the meantime the spider of the mind spins a complex web. That is what the world that we perceive. AnAAd it is our choices that weave the world that we perceive. Perhaps it is from that primordial sound that the creation is woven

 

A shiny thread is stretched out

In countless fleeting

Disappearing sounds

 

In other words the farther the source of the sound goes away there is the disappearing of the sound. And the more the sound gets feeble the more the shiny thread is out. Is this a spiritual extrapolation of the Doppler’s effect of physics?

 

May be the thunder clap might allude to the big bang.It is the sound that reminds of an asteroid falling upon the earth with a thud.May be the universe that we perceive began 13.8 billion years ago. But what has been created must be destroyed, may be, because of entropy. But this time span in the vision of the poet of a yogi is between the two ends of a thunder.

 

But the mind or the spider or the Buddha nature is never destroyed. Some scientists surmise that the big bang will take place again presently after the destruction of the universe. And once again between the two ends of thunder the spider or the Buddha nature will spin the universe. One’s birth and death are but the two ends of a thunder. The web spun by the spider may disappear with death But there will be a thunder again and the spider will reappear and spin the web again. The spider can be looked upon as tanha or the thirst of the being which does not die with the death and dissolution of the body.

 

A deeply philosophical and esoteric poem again.

 Silence (1)
Silence (2)
Silence (3)
Silence (4)
Silence (5)
Silence (6)
Silence (7)
Silence (8)
Silence (9)
Silence (10)
Silence (11)
Tĩnh lặng (12) của Mai Văn Phấn
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya chú giải
Phạm Minh Đăng
 dịch sang tiếng Việt

Dịch giả Phạm Minh Đăng


 

 

 

Tĩnh lặng

 

 

12.

 

Tơ nhện giăng

Hai đầu tiếng sấm

Giữa khoảng khắc tiếng vọng viên đạn

Tiếng búa máy

Đoàn tàu dồn toa

Tiếng thiên thạch rơi vào trái đất

 

Sợi tơ óng ánh kéo căng

Giữa muôn tiếng động

Tan biến mong manh

 

Chỉ còn con nhện bình thản quay về

Dệt thêm những đường tơ.


 

Chú giải


Sấm sét là hiện tượng rất phức tạp. Đôi khi các phân tử nước sinh ra từ các đám mây tạo thành các phân tử băng và va đập nhau. Chúng gây ra lượng điện lớn tạo thành một luồng xoẹt qua không khí chạm đất rồi lượng điện này quay ngược lại theo cùng luồng. Cùng lúc đó, không khí dãn nở theo sức nóng. Với sự suy giảm điện, không khí dần trở lại trạng thái cân bằng ban đầu và xuất hiện vô vàn các sóng siêu âm có thể nghe được ở khoảng cách tới 15km đối với các vùng nông thôn. Đây có thể là một kinh nghiệm thiền lặng trong Kim Cương thừa hoặc Đát-đặc-la (Tantra). Theo kinh sách Đát-đặc-la, khi năng lượng xoáy trôn ốc (hoặc Khí?) luân chuyển qua đạo quản sushumna hay kênh chính giữa chạy từ vùng đáy chậu lên và hợp nhất với luân xa tại đó, ánh sáng [tỉnh thức] phát ra. Nhà thơ được nhiễm điện. Đạo quản sushumna là kênh dọc theo các đốt sống, nơi các luồng điện đi qua và xuất hiện các xung động cho toàn cơ thể. Luân xa tim (anahata) khi đó được nạp thêm năng lượng, có sấm sét trong đó. Thường âm thanh được tạo qua các va đập. Nhưng theo thiền, có tiếng vỗ từ chỉ một bàn tay. Đó là Lời. Khởi thủy là Lời. Đức Chúa trời phán rằng: Phải có sự sáng, thì có sự sáng. Lời ở đây là âm thanh thoảng hoặc. Đó là tiếng sấm Mose đã được mặc khải. Sấm tới như một rạn vỡ. Nhưng đôi khi [tiếng] sấm vang tai hoặc xa xăm. Điều này xảy ra chỉ độ vài giây. Trong khoảng không của vài giây [đó], một chú nhện chăng tơ. Nhện là bậc thầy nghệ thuật chăng lưới.

 

Có thể trên thực tế, cuộc sống của ta chỉ bao hàm trong vài giây. Nó có thể ngắn ngủi như tiếng vang của một phát đạn hoặc tiếng rung đoàn tàu hỏa. Nó có thể ngắn tựa như tiếng đập một chiếc búa điện. Nhưng vài giây đó thôi với ta cũng chừng quá dài. Trong lúc đó, con nhện của tâm trí dệt nên một tấm lưới phức tạp. Đó là những gì nơi thế giới mà ta tri nhận. Và đó là lựa chọn của ta dệt nên thế giới này nơi ta tri nhận. Có thể đó là từ những âm thanh nguyên sơ nơi sự sáng tạo được dệt nên.

 

Sợi tơ óng ánh kéo căng

Giữa muôn tiếng động

Tan biến mong manh

 

Theo cách nói khác, nguồn âm thanh càng xa thì sự tắt dần âm thanh càng rõ. Và âm thanh càng tan biến thì các sợi sáng lại càng hiển lộ. Đây có phải là một ngoại suy tâm linh từ hiệu ứng vật lý Doppler?

 

Có thể tiếng sấm ám chỉ vụ nổ Big bang. Là âm thanh làm liên tưởng tới một hành tinh va vào trái đất với tiếng nổ. Có thể là vũ trụ này, nơi ta tri nhận về nó, bắt đầu 13.8 tỉ năm trước. Nhưng cái gì sinh tất diệt, phải chăng là thế, bởi entropy. Nhưng hiện giờ, nhãn quan của nhà thơ, của một yogi  là ở giữa hai đầu tiếng sấm.

 

Nhưng tâm trí, con nhện hoặc Phật tính chẳng bao giờ mất đi. Một số nhà khoa học cho rằng vụ nổ Big bang sẽ xảy lặp sau khi vũ trụ kết thúc. Và một lần nữa giữa hai đầu tiếng sấm, con nhện, hoặc Phật tinh sẽ làm vũ trụ quay. Sự sống và cái chết của một người cũng là hai đầu tiếng sấm. Tấm lưới nhện dệt có thể tan biến cùng cái chết. Nhưng sẽ có tiếng sấm khác, lần nữa, và nhện sẽ lại xuất hiện và dệt tấm lưới lần nữa. Nhện như thể Ái (tanha) [trong luân hồi] hay cơn khát sinh tồn bất diệt với cái chết và sự tàn rữa của cơ thể.

 

Là một bài thơ giàu triết và huyền bí nữa.

 Tĩnh lặng (1)
Tĩnh lặng (2)
Tĩnh lặng (3)

Tĩnh lặng (4)
Tĩnh lặng (5)
Tĩnh lặng (6)
Tĩnh lặng (7)

Tĩnh lặng (8)
Tĩnh lặng (9)
Tĩnh lặng (10)
Tĩnh lặng (11)


 Biography of Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 

 

 

 

Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

 

 


 Photo: Nguyễn Đức Cung (USA)


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị