ЗА ФЛЕЈТАТА (Песна). Маи Ван Фан. Преведено од англиски на македонски јазик од Даниела Андоновска-Трајковска – Viết cho cây sáo – Mai Văn Phấn - Daniela Andonovska-Trajkovska dịch từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превод од виетнамски на англиски: Nhat-Lang Le & Susan Blanshard

Превод од англиски на македонски: Даниела Андоновска-Трајковска

Translated from English to Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska

Daniela Andonovska-Trajkovska dịch từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia
 

Nhà thơ Daniela Andonovska-Trajkovska

ЗА ФЛЕЈТАТА

 

 

Дувам во мрачната како пекол празнина на флејтата за да ги откријам седумте патишта до среќата: до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до.

 

Секоја скала првнува со крилјата и одлетува, лизгајќи се во мистериозната заслепувачка светлина од седум бои. Тие сенки ја носат сенката на флејтата. Наскоро ќе ги ставaм усните на секоја од сенките и ќе дувнам.

 

Го напуштаат басот и летаат, а потоа ослободуваат десет илјади тонови во ноќта. Ги слушам вознемирувачките чекори како ехо во ноќта која се потпира на октавите за да се засили.

 

Замолчениот универзум виси во ноќта. Нежните бранови им дозволуваат на сенките да знаат како да се разбудат наутро и да се сретнат со светлината.

 

Секој мрачен агол вантре во мене цица од звуците, како што се цица од мајчини гради и од мојата полуотворена уста, светлината полека протекува.

 

 

 


Written for the Flute

 

 

I blow into the dark-as-hell hollow of a flute to discover the seven ways to paradise: do re mi fa sol la ti.

 

Each scale flaps its wings and flies away, gliding into the mysterious glittering seven-color light. Those shadows bear the shape of the flute. Soon I will put my lips to each shadow and blow.

 

Leaving the bass section, they fly, and then release a myriad of pitches into the night. I hear laboring footsteps of night echoing, as it leans on the octaves to ascend.

 

A muted universe is hanging in the night. Tender waves let the shadows know to wake up in the morning and meet the light.

 

Each dark corner inside me is sucking on sounds, like sucking on a mother’s breast, and from my half-open mouth, light slowly streams in.

 

 

 

 


Viết cho cây sáo

 

          

Tôi thổi vào lòng ống sáo tối đen địa ngục, để tìm ra bảy lối tới thiên đường: đồ rê mi fa son la si.

 

Từng âm giai vỗ cánh bay đi, chao nghiêng trong ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo, để những bóng tối kia cũng mang hình ống sáo, cho tôi lại ghé môi khắc khoải thổi vào.

 

Rời bè trầm chúng bay lên cao, rồi thả vào đêm bao chiếc thang cung bậc. Nghe âm vang bước chân của bóng đêm nặng nhọc, đang lần từng âm vực mà lên.

 

Vũ trụ lầm lì lơ lửng trong đêm. Những con sóng dịu mềm cho bên lở biết mình còn đó, để ban mai thức dậy gặp bên bồi.

 

Mỗi góc tối trong tôi đang ngậm lấy âm thanh như ngậm vào vú mẹ, từ miệng mình he hé ánh sáng bồng bế nhau thong thả tràn vào.


M.V.PДаниела Андоновска-Трајковска
: Проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска е родена на 3.02.1979 година во Битола, Р. Македонија. Работи како универзитетски професор на Педагошки факултет-Битола на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на група методички предмети меѓу кои Методика на наставата по македонски јазик, Методика на почетно читање и пишување, Методика на креативното пишување и Методика на критичка писменост. Пишува поезија, кратки раскази, есеи и критики, но и научни и стручни трудови од подрачјето Образование кои се објавени во референтни интернационални научни публикации. Член и коосновач е на Универзитетскиотлитературен клуб Дениција ПФБТ – УКЛО Битола и Центарот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик на Педагошкиот факултет во Битола. Член е на Друштвото на писатели на Македонија (ДПМ), Битолскиот книжевен круг (БКК) и Македонското научно друштво Битола (МНД). Претседател е на Уредувачкиот совет на МНД, Комисијата за издавачка дејност на Педагошкиот факултет-Битола, а уредник е на списанието за култура – литература, драмска уметност, филм и издаваштво Современи дијалози (МНД) и на списанието за литература Раст во издаваштво на Битолскиот книжевен круг. Ги има објавено следниве книги поезија: „Збор за зборот“ (со Златко Жоглев и Гордана Стојаноска, Матица македонска, Скопје, 2014), „Поема за маргините“ (со Гордана Стојаноска, изд. Македонско научно друштво, Битола, 2015), „Црна точка“ (изд. Битолски книжевен круг, Битола, 2017), „Стапалки“ (изд. Македонско научно друштво-Битола, 2017), „Три“ (изд. Современост, Скопје, 2019). Во процес на објавување е и поетската збирка со наслов „Куќа на контрасти“.Застапена е во домашни и странски литературни списанија и публикации, а учествува и на домашни и на странски литературни манифестации. Добитник е на меѓународна награда од Носиде, Италија (2011), награда за најдобра необјавена песна од Друштвото на писатели на Македонија на манифестацијата „Празник на липите“ 2018, втора награда на Караманови средби 2018 и наградата „Крсте Чачански“ за најдобра необјавена збирка раскази во 2019 со наслов „Кафе чај и црвено небо“.Мај Ван Фан (Mai VăPhấn) е виетнамски поет роден во 1955 во Нин Бин (Ninh Bình), на делтата на Црвената Река во Северен Виетнам. Живее и пишува поезија во Хај Фонг (Hải Phòng). Има добиено неколку национални книжевни награди, а има објавено 16 книги поезија, една книга со критики и есеи и 19 книги кои се објавени во странство. Поезијата на Мај Ван Фан е преведена на 33 јазици.
BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị