Poeme în limba română (II) – Thơ tiếng Rumani (II) - Mai Văn Phấn. Traducere din limba engleză: Simona Toma - Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani

Autor - Tác giả: Mai Văn Phấn

Traducere - Dịch giả tiếng Rumani: Simona Toma

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (Rumani) vừa gửi tôi chùm thơ 3 câu, do bà chọn từ tập thơ "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang để dịch sang tiếng Rumani. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi!

 

maivanphan.com: Poet-Translator Simona Toma (Romania) has just sent me a bunch of 3-line poems selected by herself from my poetry book "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le to be translated into Romanian. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Simona Toma for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems!

 

  

 


Bătrânul

 

Ce și-a pierdut toți dinții

Zâmbește în continuare lângă tufa

Cu flori împrăștiate

 

 

 

 

Sfârșitul Primăverii

 

Este atât de umed

În timp ce scutur o pernă

Primăvara trece

 

 

 

 

Noaptea dintre anotimpuri

 

Aproape de zori

Într-un somn adânc nu am știut

Că stau lângă vară

 

 

 

 

În dimineața asta

 

Am uitat să rup foaia din calendar

Ibricul de apă

Fierbe mai greu

 

 

 

 

Trec mașini

 

Acoperă cu praf

Un trandafir sălbatic dincolo de drum

Se preface într-o statuie de lut

 

 

 

 


Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang


 

 


Nhà thơ-Biên tập viên Susan Blanshard

Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

Old Man

 

All his teeth gone

He smiles next to the plant

With scattering flowers

 

 

 

 

End of Spring

 

It’s so moist

As I shake a cushion

Spring goes by

 

 

 

 

Night Between Seasons

 

Almost morning

In deep sleep I was not aware

Of lying next to summer

 

 

 

 

This Morning

 

I forget to peel off a calendar page

A pot of water

Takes longer to boil

 

 

 

 

Passing Cars

 

Covered with dust

A gardenia on the side of the road

Turns into an earthen statue

 

 

 

 

 

Nhà thơ Simona Toma (bên trái) cùng các nhà thơ Müesser Yeniay (Thổ Nhĩ Kỳ)


Cụ già

 

Răng rụng hết

Cười bên gốc hoa

Lác đác vài bông

 

 

 

 

Cuối xuân

 

Ẩm

Rũ chiếc gối

Mùa qua

 

 

 

 

Đêm giao mùa

 

Gần sáng

Ngủ say không biết

Nằm cạnh mùa hè

 

 

 

 

Sáng nay

 

Quên bóc lịch

Đun nước

Lâu sôi

 

 

 

 

Xe chạy qua

 

Phủ kín bụi

Cây bạch thiên hương ven đường

Tượng đất

M.V.P

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị