Pada Akar Dunia - Nơi cội nguồn thế giới (puisi - thơ) - Mai Văn Phấn. Translated from English versions into Bahasa Indonesia by Nikmah Sarjono

Mai Văn Phấn

Translated from English versions into Bahasa Indonesia(*) by Nikmah Sarjono


 

 

Dịch giả Nikmah Sarjono

 

 


Pada Akar Dunia

Untuk Susan & Bruce Blanshard

 

Kulihat puncak sebuah bukit

Bunga ilalang baru saja mekar

Cahaya memancar dari sana

 

Fajar memancar dari sana

dan menerangi kaki bukit, pintu keluar hutan

Burung-burung berpencaran sejak dini hari

Aku pun telah berpencar dari ingatanku

 

Bukan ingatan dari sembarang tempat

melainkan ingatan akan bunga ilalang itu

Hari yang sangat indah mulai terbentuk

 

Aku berjalan ke kafe terdekat

menunggu kekasihku

 

dan cukup lama kupandangi bukit itu

Betul, betul sekali

kita semua dilahirkan di sana.

 

(“At the Root of the World” – taken from Mai Van Phan’s poetry collection “Seeds of Night and Day”)

 

 Nhà thơ Susan Blanshard


 

   

Translated by Lê Đình Nhất-Lang

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

At the Root of the World

For Susan & Bruce Blanshard

 

I see at the top of the hill

A beardgrass flower just bloomed

Light emanates from there

 

Dawn emanates from there

And illuminates the foot of the hill, a forest exit

Birds depart in the early morning

I too have just left my memories

 

Not from anywhere else

But from that very beardgrass flower

An extremely beautiful day is forming

 

I walk to the nearest café

To wait for my woman

 

And for a long time I look towards the hill

True, very true

All of us were born there.

 

 

 


Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang


 


Bìa tập thơ “Seeds of Night and Day” Nxb. Page Addie Press (Anh Quốc)

 

 

Nơi cội nguồn thế giới

Tặng 2 nhà thơ Susan & Bruce Blanshard

 

Tôi nhìn thấy trên đỉnh đồi

Một bông cỏ may vừa nở

Ánh sáng phát ra từ đó

 

Bình minh đang phát ra từ đó

Soi rõ chân đồi, lối ra bìa rừng

Những con chim bay đi buổi sớm

Tôi cũng vừa thoát khỏi ký ức của tôi

 

Không phải nơi nào khác

Mà chính từ bông cỏ may kia

Đang làm nên một ngày tuyệt đẹp

 

Tôi rảo bước đến quán café gần nhất

Đợi người đàn bà của tôi

 

Và nhìn rất lâu về phía ngọn đồi

Đúng, rất đúng

Tất cả chúng ta vừa sinh ra ở đó.

 


_________ 

(*) Tiếng Bahasa Indonesia là ngôn ngữ chính thức của Indonesia. Tiếng Indonesia là một tiếng chuẩn của tiếng Mã Lai được chính thức xác định cùng với tuyên ngôn độc lập của Indonesia năm 1945. Tiếng Mã Lai và tiếng Indonesia vẫn khá tương đồng. Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Phần lớn dân Indonesia, ngoài nói một thứ tiếng quốc ngữ này ra, thường thông thạo một thứ tiếng khu vực hoặc phương ngữ, như Minangkabau, SundaJava… (Theo wikipedia.org)

 

 
Dịch giả Nikmah Sarjono (đứng giữa) cùng các đồng nghiệp


 

 

 

BÀI KHÁC

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị