image advertisement
image advertisement

 

Dịch giả Pornpen Hantrakool - Pornpen Hantrakool, translator - พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล : ผู้แปล
Nhà thơ, Dịch giả, Giáo sư Pornpen Hantrakool

 

 Pornpen Hantrakool, sinh năm 1947 tại Bangkok, khu phố cổ gần sông Chao Phya, Thái Lan. Bà là Giáo sư tại trường Đại học Tenri của Nhật Bản, Phó Giáo sư tại trường Đại học Silpakorn của Thái Lan. Bà từng giảng dạy lịch sử trong thời gian dài. Trong sự nghiệp đó, Bà đã cho xuất bản một số ấn phẩm, cả Thái ngữ và Anh ngữ. Ngoài ra, Bà được mời làm giảng viên thỉnh giảng hoặc nghiên cứu sinh tại nhiều trường đại học ở Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ. Hiện tại, Bà đang viết và dịch thơ. Liên tiếp qua nhiều năm, Bà đã được mời tham gia các sự kiện thơ quốc tế hoặc các liên hoan văn học ở một số quốc gia gồm Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ và Kenya.

Sau khi thực hiện một số công trình biên soạn lịch sử, thuật chép sử, và văn học của Việt Nam, vào năm 2012, Bà được Hội Nhà văn Việt Nam cấp Bằng khen cho những đóng góp tiên phong của Bà trong việc nghiên cứu Việt học, đặc biệt trong văn học, ở Thái Lan. 

Một số bài thơ của Bà đã được công bố trên các tạp chí và các tuyển tập. Bà đã xuất bản hai tập thơ : "วสันต์สารทผาดผ่านกาลเวลา  - Springs and Autumns Speeding Through Time” (Những mùa xuân và mùa thu trôi nhanh qua thời gian) là tập thơ đầu tiên làm bằng Thái-Anh song ngữ, và “hoa giấu mặt - hidden face flower - บุษบันหันหน้าซ่อน,” sáng tác của Mai Văn Phấn, là tập thơ song ngữ đầu tiên dịch từ Việt ngữ sang Anh và Thái ngữ.

 

 

 

 

Poet, translator, professor Pornpen Hantrakool

 

Pornpen Hantrakool, born 1947 in the old quarter of Bangkok near Chao Phya River, Thailand, has been a Professor at Tenri University in Japan and an Associate Professor at Silpakorn University of Thailand. For a long time she has taught history. In her career, she has had some works published, both in Thai and in English. Also she has been a guest lecturer and researcher in many universities,  including Thailand, Japan, Vietnam, and India. She now writes and translates poetry. From time to time she has been invited to participate in international poetry and literary festivals in certain countries - Vietnam, Sri Lanka, India, and Kenya.

Having done some academic works on Vietnamese history, historiography, and literature, in 2012 she was granted an honorable certificate with a decoration from the Vietnamese Writer Association for her pioneering contribution to Vietnamese Studies, particulary in literature.

Some of her poems have been published in magazines and anthologies. She has had two books published on poetry : “วสันต์สารทผาดผ่านกาลเวลา - Springs and Autumns Speeding Through Time,” is her first bilingual book of poetry written in Thai and in English, and “hoa giấu mặt - hidden face flower - บุษบันหันหน้าซ่อน ,” composed by Mai Văn Phấn, is her first bilingual book of poetry translated from Vietnamese into English and into Thai.

 

 

 

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล : ผู้แป

 

 

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล เกิดเมื่อ .. 1947 เขตเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศไทย  เธอเคยเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทนรี ประเทศญี่ปุ่น และ รองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประทศไทย  เธอได้สอนวิชาประวัติศาสตร์มาเป็นเวลานาน ในอาชีพนั้นเธอมีงานเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ อีกทั้งเธอยังเคยเป็นวิทยากรบรรยายและเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินเดีย ปัจจุบันเธอเขียนและแปลกวีนิพนธ์ บางครั้งบางคราวได้รับเชิญจากหลายประเทศให้เข้าร่วมงานเทศกาลกวีนิพนธ์และวรรณกรรมนานาชาติ โดยมีประเทศเวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และ เคนยา 

เนื่องจากเธอได้เคยทำงานวิชาการเกี่ยวกับเวียดนามด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ และวรรณกรรม ในปี 2012 เธอได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเหรียญตราประดับของสมาคมนักเขียนเวียดนาม ในฐานะเป็นผู้ทำงานบุกเบิกโดยมีคุณูปการต่อเวียดนามศึกษา โดยเฉพาะด้านวรรณกรรม

บทกวีบางชิ้นของเธอได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือรวมกวีนิพนธ์บ้าง เธอมีหนังสือกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์แล้ว 2 เล่ม คือ วสันต์สารผาดผ่านกาลเวลา - Springs and Autumns Speeding Through time”  เป็นผลงานกวีนิพนธ์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ เล่มแรก  และ “hoa giấu mặt - hidden face flower - บุษบันหันหน้าซ่อนบทประพันธ์ของมายวันเฟิ้น (Mai Văn Phấn) เป็นผลงานแปลหนังสือกวีนิพนธ์ 2 ภาษา เล่มแรก โดยแปลจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 


 

 

 

 

 


 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị