눈을 감다 - Nhắm mắt (시 - thơ) - 마이 반 팓 - Mai Văn Phấn

마이   - Mai Văn Phấn
Đoàn nhà thơ châu Á trong công viên Sokcho
눈을 감다 (Nhắm mắt)  


 

눈운 김았을 붉헌 오염되시 않은 세상,프 본다. 우리 주변의 징결한 공긴이 멸치시고 읽허있다. 어릴 교회에서 촛불을 나룰 본다. 솟불이 눈에. 따랑고 신비한 나무 사이의 움폭 패인 부동의 땅에 둘어온다. 눈올 으니 숲이 성원처밍 보인다. 키다란 등나무. 양치식물. 들융, 고목이 나타난 . 커다란 있이 주변율 딪는다. 땅벌. 고슴도치. 다람쥐, 소둘의 엉덩이가 모두 샤다. 그식고 눈숄 간고 오멋등안 사만히있었나.영감이니물도와주 기는 했지만 여전히 이곳서곳옴 찾고. 부채질하며 당황한다. 는옵 감고 사람 . 물건늘율 보년 너무나 선명하다. , 필기구. 침대. 옷상, , 오래된 전거 역시 보두 크기가 감다. 영원히 빌폐된 방여 갇힌 독이 나갈 길윤 찾지 못합 . 사람돌의 몸이 연리'71 많은 이상한 는이 나온다. 는또 각고 있으면 뱄옵 때처런 부산하지 않다. 나의 침묵이 이상한 옴성으로 움려 퍼지 . 사랑은 나무. 도로, . . . 등으3 스며든다. 이재부터 우리는 감욺 아무것도 의심함 핀요 없다...


번역 배양수

 

 

 

 

 

Nhắm mắt

 

Khi nhắm mắt chợt thấy thế giới không còn ô nhiễm. Những khoảng không thanh sạch quanh ta lan tỏa, đan cài. Thấy mình thuở nhỏ giữa lòng nhà thờ cầm cây nến sáng. Ánh sáng ngọn nến đang tràn vào hốc mắt, vào trũng đất sâu bất động giữa vòm cây bí ẩn mướt xanh. Nhắm mắt thấy rừng cây cũng giống khu vườn. Những cây song mây, dương xỉ, cỏ dại cao lớn hiện hình cổ thụ. Những chiếc lá kim vươn rộng che rợp chung quanh. Con ong đất, con nhím, con sóc, con bò mộng cao lớn như nhau... Và bất động hồi lâu trong mắt nhắm. Dù linh cảm đã mách giùm tôi, chúng vẫn đang tìm mồi đâu đây, đang quạt gió, đang hoảng hốt... Nhắm mắt nhìn mọi người và đồ vật thật công nhiên, thật rõ. Sách bút, giường tủ, dao thớt, chiếc xe đạp cũ đều kích cỡ như nhau. Mỗi cơ thể con người mở ra nhiều con mắt lạ, khi những nọc độc bị phong kín vĩnh viễn không tìm thấy đường ra. Nhắm mắt thấy em không rộn ràng như khi mở mắt. Nhưng sự im lặng của em vang lên những âm thanh kỳ lạ, mách bảo tình yêu đã thấm vào cây cối, đường xá, phố nhà, vào vườn tược, ruộng nương, sông suối... Từ nay ta không cần nghi ngờ điều gì khi nhắm mắt.

M.V.P

BÀI KHÁC
1 2 3 4 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị