КАРТОШКАЛИ ПИШИРИҚ - KARTOSHKALI PISHIRIQ (she'r) Май Ван ФАН. Масъуд Турсунзода таржималари - Mas’ud Tursunzoda tarjimalari

Май Ван ФАН

Масъуд Турсунзода таржималари

Mas’ud Tursunzoda tarjimalari

 

 


 

 

 

КАРТОШКАЛИ ПИШИРИҚ

 

Мен уммоннинг кўпирган тўлқини аро,

Қўлларда картошкали пишириқ бўлсам!

Ёки Белорусда талабалар ётоқхонасида

Орзулар қўйнида қайта уйғонсам.

 

Ҳар бир бўлагини роҳат-ла ердим –

Дераза ортида митти қушларнинг

Ушоқларни талашиб-тортишганию

Шамол хазонларни ўйнашини кузатиб

 

Балиқлар орзу қилган егуликларни

Тақсимлаб тарқатиб берардим. Сўнгра

Тонгга куч бағишлаб нафасим ила

Уни кутиб олиш учун сузардим уфқ сари.

 

Минскда эҳтиросли нигоҳла кўкка тикилиб Қаҳрамондек ошиқ, мард бўлганим чоғ – Картошкали пишириқ ифори билан Янги кунга яна қайтсайдим.

 

 

 

KARTOSHKALI PISHIRIQ

 

Men ummonning ko‘pirgan to‘lqini aro,

Qo‘llarda kartoshkali pishiriq bo‘lsam!

Yoki Belorusda talabalar yotoqxonasida

Orzular qo‘ynida qayta uyg‘onsam.

 

Har bir bo‘lagini rohat-la yerdim –

Deraza ortida mitti qushlarning

Ushoqlarni talashib-tortishganiyu

Shamol xazonlarni o‘ynashini kuzatib

 

Baliqlar orzu qilgan yeguliklarni

Taqsimlab tarqatib berardim. So‘ngra

Tongga kuch bag‘ishlab nafasim ila

Uni kutib olish uchun suzardim ufq sari.

 

Minskda ehtirosli nigohla ko‘kka tikilib

Qahramondek oshiq, mard bo‘lganim chog‘–

Kartoshkali pishiriq ifori bilan

Yangi kunga yana qaytsaydim.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị