ШЕЪРЛАР - SHE’RLAR. Май Ван ФАН. Масъуд Турсунзода таржималари - Mas’ud Tursunzoda tarjimalari

Май Ван ФАН

Масъуд Турсунзода таржималари

Mas’ud Tursunzoda tarjimalari

 

 

 

 

ШЕЪРЛАР - SHE’RLAR

 

 

 

ҚУДУҚ

 

Денгиз зурриёди

Жилоланар спиралсимон.

Тупроқнинг қурсоғида

 

 

 

ТЕБРАНИШ

 

Балиқ

Шиллиқ парда ҳосил қилганча Денгиз

оқимлари ўртасида қатланади

 

 

 

РАМЗИЙ ТАСВИР

 

Ҳайратда лол қотган балиқ

Қуйруқ ва бош

Чексиз денгиз

 

 

 

ТУШ

 

Мен денгизни сузиб ўтдим

Уйғонганимда

Ёстиғим терга ботган эди

 

 

 

ЁМҒИРДАН СЎНГ

 

Ёш дарахт

Тош ёриғидан

Денгиз томон интилади

 

 

 

QUDUQ

 

Dengiz zurriyodi

Jilolanar spiralsimon.

Tuproqning qursog‘ida

 

 

 

TEBRANISH

 

Baliq

Shilliq parda hosil qilgancha

Dengiz oqimlari o‘rtasida qatlanadi

 

 

 

RAMZIY TASVIR

 

Hayratda lol qotgan baliq

Quyruq va bosh

Cheksiz dengiz

 

 

 

TUSH

 

Men dengizni suzib o‘tdim

Uyg‘onganimda

Yostig‘im terga botgan edi

 

 

 

YOMG‘IRDAN SO‘NG

 

Yosh daraxt

Tosh yorig‘idan

Dengiz tomon intiladi

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị