ИЛДИЗ (she'r – poem - thơ). Mai Văn Phấn - Май Ван Фан. Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари / At the Root of the World. Translated by Zulkhumor Orifjonova

Mai Văn Phấn - Май Ван Фан

Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари

Translated by Zulkhumor Orifjonova

Zulkhumor Orifjonova dịch từ tiếng Anh sang tiếng Uz-bekTranslator Ms. Zulkhumor Orifjonova

 

 

 

ИЛДИЗ

 

 

Тепаликнинг чўққиларида,

Гуллар яшнар, бизга номаълум,

Ўша ерда туғилган қуёш.

Тонг бағрига ёғилади нур,

Ва қуйилар адирликларга,

Ўрмон эса очади қулоч.

 

Қушлар туртиб ўтар ўйингни,

Эсдаликлар қолар изингдан,

кадамингда соялар юрар.

Ўзга ер йўқ тепаликлардай,

Яширолмас чин гўзалликни,

яратолмас бундайин кунлар.

 

Ва чўкаман қаҳвахонага,

Йўл қарайман, келгин азизим...

соғинчларга айланар танам.

Узоқлардан излайман сени,

Гуллар ёнар уфққа туташ,

биз яралган тепаликларда!

 

 

 

 

 Dịch giả Zulkhumor Orifjonova (đứng giữa)


Translated from Vietnamese by 
Lê Đình Nhất-Lang

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

 

At the Root of the World

For Susan & Bruce Blanshard

 

 

I see at the top of the hill

A beardgrass flower just bloomed

Light emanates from there

 

Dawn emanates from there

And illuminates the foot of the hill, a forest exit

Birds depart in the early morning

I too have just left my memories

 

Not from anywhere else

But from that very beardgrass flower

An extremely beautiful day is forming

 

I walk to the nearest café

To wait for my woman

 

And for a long time I look towards the hill

True, very true

All of us were born there.

 

Nơi cội nguồn thế giới

 

Tặng Susan & Bruce Blanshard!

 

 

Tôi nhìn thấy trên đỉnh đồi

Một bông cỏ may vừa nở

Ánh sáng phát ra từ đó

 

Bình minh đang phát ra từ đó

Soi rõ chân đồi, lối ra bìa rừng

Những con chim bay đi buổi sớm

Tôi cũng vừa thoát khỏi ký ức của tôi

 

Không phải nơi nào khác

Mà chính từ bông cỏ may kia

Đang làm nên một ngày tuyệt đẹp

 

Tôi rảo bước đến quán café gần nhất

Đợi người đàn bà của tôi

 

Và nhìn rất lâu về phía ngọn đồi

Đúng, rất đúng

Tất cả chúng ta vừa sinh ra ở đó.

 

  

(Kitob Dunyosi)

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị