Чексизлик манзили (she'r – poem - thơ). Mai Văn Phấn - Май Ван Фан. Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари / Where the Sky Is Spacious. Translated by Zulkhumor Orifjonova

Mai Văn Phấn - Май Ван Фан

Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари

Translated by Zulkhumor Orifjonova

Zulkhumor Orifjonova dịch từ tiếng Anh sang tiếng Uz-bekTranslator Ms. Zulkhumor Orifjonova

 

 
 Чексизлик манзили

 

 

Саратон маҳали аянчга тўла,

Дарё етиб бормас дарахтлар ҳоли.

Балиқлар сувсайди, вақт қоқилади,

Бошланар кунларнинг заволи.

 

Майин сочлар каби хуш ёқар шамол,

Ой каби тўлишиб боради тунлар.

Ёмғирлар тилаган, кўкка қўл чўзган,

Нажотсиз гиёҳда умид учқунлар.

 

Уруғлар унади, о, метин қайдан,

Қайдан бу манзара дардимга яқин.

Уйғониб кетади ногоҳ шамоллар,

Осмоннинг кўзига миль тортар чақин.

 

Шолилар эгилар, одам пойига,

оёқлари сувда, бошида ёмғир.

Кўкрагини тешиб ўтса томчилар,

Дардлари кўмилиб кетгани борми?

 

Кўринар тун чўккан пешонасида,

Eнди ортга қайтмас кунлар ёзиғи.

Кимдир кўзин очса бепарво, кимдир,

Кезиб чиқа олар чексиз борлиқни.

 

 

 

 

 
Where the Sky Is Spacious

 

 

You blow in the warmly ardent season

Trees wither for lack of water not far from the river swollen in splendour

The fish grinds up the hook and upsets the order of time

I shrink up to fly into infinity

The tower raises multi-directional sensory organ

 

Your braided hair is glorious like a beaded open-air crown

and your skin resplendent as the back of the moon

sweet fruit and golden paddy resplendent as the back of the moon

the timely seeds stand up proudly

the thunder, lightning and tornado are self-confident,

but when my grandparents’ silhouettes are seen

through the perfumed vapour of cooked rice, I burst into tears

 

Overwhelming absorption and sudden revelation

are woven into horizon of clouds in every circular breath of hope

to trigger the drops of drizzle in the chest

and the left-over food preserved in memory

 

Truth makes the letters jump out and they cannot be withdrawn

we are all more self-confident when we wake up and see the symbol engulfed in the mouth of fire.

 

 

 

 

 

Nơi trời rộng

 

 

Em thổi mùa ấm nóng

cây thiếu nước rũ xuống không xa dòng sông căng mình lộng lẫy

con cá nghiền nát lưỡi câu đảo lộn trật tự thời gian

anh thu mình bay vào vô tận

ngọn tháp dâng cao giác quan nhiều chiều

 

Kết tóc em rực rỡ vòng cườm trời rộng

đứng dậy hạt mầm thời vụ râm ran

tự tin làm sấm chớp, hanh khô và gió lốc

và da thịt em rười rượi lưng trăng

và quả ngọt, thóc vàng rười rượi lưng trăng

thoáng bóng ông bà trong khói cơm thơm làm ta bật khóc

 

Đã thẩm thấu, phủ ngập và hé lộ bất ngờ

đan quyện chân mây thở từng vòng hy vọng

làm kích nổ hạt mưa phùn trong ngực

và mẩu thức ăn để dành giấu nơi ký ức

 

Sự thật làm con chữ nhảy ra không thể thu về

càng tự tin tỉnh dậy nhìn biểu tượng ngập trong miệng lửa.(Kitob Dunyosi)
Dịch giả Zulkhumor Orifjonova (đứng giữa)

 
BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị